Hea praktika näide 2

Projekt „Tere, kevad!“

Projekti sihtrühm: lasteaia vanemate rühmade lapsed ja põhikool kuni 9. klassini.

Projekti kestus: märtsist maini (kolm kuud).

Projekti eesmärk: projekti vältel tutvustatakse õpilastele tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetatakse eri liike looduses märkama, ära tundma ja jälgima ning hoolima ümbritsevast looduskeskkonnast.

Projekti sisu: õpilasi kutsutakse loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke. Osalejad kirjutavad üles kas kevadel õitsevad taimed, saabuvad rändlinnud või esimesena ilmuvad liblikad ja nende märkamise aja ning lisavad kogutud andmed veebipõhisesse andmebaasi. Õpilased saavad kogutud andmete põhjal uurida näiteks geograafilise asendi mõju ilmastikumuutustele. Andmeid väljastatakse andmetabelite ja animeeritud kaartidena, mis näitavad eri taime- ja loomaliikide ilmumist Eesti piirkondades. „Tere, kevad!“ projektis on õpilastel lisaks loodusvaatlustele võimalik oma teadmisi proovile panna temaatilises viktoriinis ja saata pilte fotokonkursile, kirjutada kevadest luuletusi ning joonistada kevadekuulutajatest pilte.

Kooli ülesanded projektis osaledes: kool ja/või õpetaja korraldab projektis osalemise registreerumise ja täidab ankeedi. Iga projektiga liituva klassi õpilased otsivad kevadveebis kirjeldatud 36 taime- ja loomaliigi ilmumist oma kodu ja kooli ümbruses ning märgivad üles nende esmase märkamise kuupäeva ja sisestavad andmed andmebaasi. Kool ja/või õpetaja saavad projekti erinevaid tegevusi kasutada loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, informaatika, eesti keele ja kunstiõpetuse ainetundides.

Koolivälise partneri ülesanded projektis osaledes: partner pakub projektiga liitunud õpilastele veebipõhist õpet ja õpetajatele on loodud võrgustik praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Projekti korralduslik info jõuab registreerunud rühmadeni nii listi kool.kevad@lists.ut.ee kui foorumi kaudu.

Projektimeeskonna meiliaadress: kevadorg@googlegroups.com.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://terekevad.ee/.

(Allikas: projekti „Tere, kevad!“ koduleht)