Hea praktika näide

Jõgevamaa Gümnaasiumi keemia õpikoja valikkursus

Valikkursuse sihtrühm: gümnaasiumiõpilased.

Valikkursuse kestus: 37 akadeemilist tundi, üks õpikoda kestab neli tundi.

Koostööpartner: Tartu Ülikooli teaduskool.

Valikkursuse sisu: valikkursuse raames korraldatakse seitse keemia õpikoda, millest viies osalemine on õpilasele kohustuslik. Õpilased töötavad õpikodades paaridena, tegeledes näiteks tiitrimise, elektrokeemia, fotograafia, spektroskoopia või anorgaanikaga.

Koostööpartneriga koostöö alustamine ja arendamine: koostööpakkumise saatis Tartu Ülikooli teaduskool. Igal õppeaastal lepitakse kooli ja teaduskooli vahel kokku valikkursuse korralduslik pool.

Kooli ülesanded valikkursuse korraldamisel: kool vastutab valikkursuse üldise koordineerimise ja hindamissüsteemi väljatöötamise eest ning otsib sobilikud ruumid.

Koolivälise partneri ülesanded valikkursuse korraldamisel: partner töötab välja valikkursuse õppesisu ja praktilised ülesanded ning korraldab õpikoja tegevused.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Priit Põdra, priit.podra@gymnaasium.ee.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://jogevagymn.kovtp.ee/valikkursused, www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/opikojad.