Hea praktika näide

Rakvere Gümnaasiumi reaalsuuna praktikalaager

Laagri sihtrühm: reaalsuuna 10. klassi õpilased.

Laagri kestus ja toimumisaeg: laager kestab tavaliselt kolm päeva ja toimub mai lõpus või juuni alguses.

Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli teaduskool, Sagadi Looduskool, RMK Palmse külastuskeskus.

Laagri sisu: laagris lahendatakse oma kooli õpetajate koostatud praktilise sisuga ülesandeid ning tehakse katseid ja lühiuurimusi Sagadi Looduskooli juhendajate käe all. Õpilastel on võimalus osaleda näiteks Palmse külastuskeskuse giidide korraldataval Lääne-Virumaa ekskursioonil ja Tartu Ülikooli teaduskooli füüsika õpikoja tegevustes. Õhtuti toimuvad loomingulised üritused, mida juhendab kooli huvijuht.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: reaal- ja loodussuuna õpilastele mõeldud valikkursuse „Loodus, tehnoloogia, ühiskond“ raames tuli teha palju praktilisi ülesandeid ja aineülest koostööd. Laagri idee sai alguse, kui koolis korraldati praktiliste ülesannete päev ning õpilased tegid ettepaneku, et see võiks toimuda väljaspool kooli ja ööbimisega. Esimesel aastal korraldati laager oma vahenditega ja kahepäevasena. Järgmistel aastatel taotleti rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ning alustati koostööd Sagadi Looduskooli juhendajatega ja Palmse külastuskeskuse giididega. Laagrilised ööbisid Eisma külalistemajas.

Kooli ülesanded laagri korraldamisel: kool taotleb laagrile rahastuse (näiteks kirjutab KIK-ile projektitaotluse) ja sõlmib kokkulepped kooliväliste partneritega. Oma kooli õpetajad koostavad õppeülesanded üheks päevaks ja loomingulised tegevused õhtute sisustamiseks.

Koolivälise partneri ülesanded laagri korraldamisel: Tartu Ülikool korraldas füüsika õpikoja, Sagadi Looduskool koostas uurimusliku sisuga ülesanded, andis vajaminevad töövahendid ning juhendas õpilasi kohapeal, Palmse külastuskeskuse giidid viisid noored ekskursioonile ja matkale Lahemaale, Eisma külalistemaja pakkus majutust ja toitlustust.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Marika Eiskop marika.eiskop@rakvere.edu.ee.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/03/everaja_ok.pd