Hea praktika näide

Kadrina Keskkooli reaaltehniline õppesuund

Õppesuuna sihtrühm: 10.–12. klassi reaaltehnilise õppesuuna õpilased.

Õppesuuna kestus: kolm aastat.

Koostööpartnerid: Aru Grupp AS, HAKA Plast OÜ, Pixner OÜ, Pomemet OÜ, AS Silberauto, Škoda Rakvere, JELD-WEN Eesti AS, Flexa Eesti AS ja Rakvere Ametikool.

Õppesuuna sisu: õppesuund käsitleb järgmisi valdkondi ja õppeaineid: arvutijoonestamine, tehniline joonestamine, turunduse ja müügitöö alused, organisatsiooni juhtimine ja kultuur, loogika, logistika, arhitektuur ja ehituslik projekteerimine. Ettevõtetesse tehtavatel õppekäikudel näevad õpilased sealset töökorraldust ja protsessijuhtimist ning tutvuvad seadmete, tehnoloogia ja ohutustehnikaga. Praktilist kogemust annavad edasi Eesti ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötavad Kadrina Keskkooli vilistlased ja Kadrinaga seotud ettevõtete tippspetsialistid.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: õppesuuna juured ulatuvad aastasse 2004, kui koostöös Aru Grupiga alustati valikkursusega „Ärijuhtimine ja tehnoloogia alused“. Nüüdseks annab õppesuund gümnasistile põhjaliku ettevalmistuse arvutijoonestamises, baasteadmised inseneri- ja ettevõtlusvaldkonna distsipliinidest, rohke praktikakogemuse kodu- ja välismaiste koostööpartnerite juures ning soovi korral lausa CNC-pingi operaatori kutsetunnistuse.

Kooli ülesanded õppesuuna arendamisel: reaaltehnilise õppesuunaga soovib kool anda noortele kvaliteetse insenerisuunitlusega hariduse, mis kindlustab lõpetanutele tugeva lähtepositsiooni ja julgustab neid jätkama õpinguid Eesti ja välismaa kõrgkoolides. Kool tegeleb pidevalt õppesuunaga seotud tegevuste koordineerimisega; koostöös ettevõtjate ja vilistlastega seatakse uusi sihte ning ajakohastatakse õppekava.

Koolivälise partneri ülesanded õppesuuna arendamisel: kooliväline partner annab teada, milliseid oskusi peavad koolinoored omandama, et neist saaksid tulevikus hinnatud spetsialistid. Partner on valmis tulema kooli oma valdkonda tutvustama ning võtma kooliõpilasi vastu ka endi juures ja pakkuma neile praktikakohti.

Kontakt ja tema meiliaadress: Raimo Maasik, raimo@kadrina.edu.ee.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: http://www.kadrina-kool.edu.ee/est/oppetoo/oppekava/oppesuunad