MTÜ Eesti 2.0

Suvekool Hüppelaud

MTÜ Eesti 2.0 korraldab 15.-19. juulil 2019 järjekorras juba kolmanda suvekooli Hüppelaud, mis julgustab 14-19aastasi koolinoori otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid ning aitab seeläbi populariseerida inseneeriavaldkonda. Hüppelaua suvekooli eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi inseneeriavaldkonna vastu läbi elulise käed-külge programmi, mis julgustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaaegseima tehnoloogia abivahendeid. Suvekooli formaat paneb noored tegutsema tiimides tehnoloogiamaailma tippudest praktikute juhendamisel. Tänastel õpilastel kui tulevastel tegijatel tekib seega võimalus saada läbi mõtestatud ühistegevuse teadmisi ja kogemusi end rahvusvahelisel areenil juba tõestanud tehnoloogiaettevõtjatelt ja -asjatundjatelt.