Hea praktika näide

Tallinna Reaalkooli geenitehnoloogia praktikum

Praktikumi sihtrühm: geneetikast, üldisemalt „valgest bioloogiast“, mikrobioloogiast, meditsiinist huvitatud gümnaasiumi õpilased.

Praktikumi kestus: valikkursus, mille raames praktikum toimub, kestab 70 tundi, millest ligi 30 tundi on õpilastel võimalik teha praktilisi tegevusi Tallinna Tehnikaülikooli õppelaboris.

Koostööpartner: Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi geenitehnoloogia osakond

Praktika sisu: praktikumi käigus omandatakse mikrobioloogia, geneetika ja geenitehnoloogia töövõtted; kasvatatakse baktereid, uuritakse nende vastuvõtlikkust (näiteks antibiootikumidele), määratakse bakterite konjugatsiooni sagedust, lõigatakse ja liimitakse geene, viiakse geene ühest bakterist teise, luuakse helenduvaid baktereid, kloonitakse DNA-d, eraldatakse plasmiide bakteritest, tehakse enda DNA teatud geeni uuring jm.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: Alates 2000. aastast on Tallinna Tehnikaülikooli andnud võimaluse korraldada gümnaasiumi õpilaste valikrühmale praktikume geenitehnoloogia osakonnas.

Kooli ülesanded praktika korraldamisel: kool katab (kooli) õpetaja töötasu, samuti laboritarvikute kulud ning õppelabori üüri.

Koolivälise partneri ülesanded praktika korraldamisel: partner võimaldab kasutada õppelaborit, laboritarvikuid ning partneri poolt on praktikumi läbiviimiseks ka abiline/kontaktisik Tallinna Tehnikaülikooli personali hulgast.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Lenne Nigul, lenne.nigul@taltech.ee

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://real.edu.ee/oppimine/oppekava/geenitehnoloogia-i/
​​​​​​​