Kooliruum'19

Sündmus

kuni

üle Eesti

kooliruum 19 plakat

Kooliruum’19 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist.

Kooliruum’19
Kooliruum’19 põhineb pilootprojektil Kooliruum’16. Ülesanded on samad, kuid õpilased, kes osalesid eelmistel aastatel, võivad huvi korral uuesti osaleda (esimese nelja ülesande hulgast, millel on nii A- kui B-variant, saab valida tegemata variandi, ja viimase nelja ülesande puhul saab valida uue koha koolimajas).

Projekti eesmärk
Kooliruumi projektide eesmärk on tutvustada noortele üht päris elu problemaatikat, selle analüüsimise protsessi ning lahenduseni jõudmist mitmekülgseid uurimis- ja loovmeetodeid kasutades. Kesksel kohal on divergentne mõtlemine – lihtsustatud ja ühesuunalise ülesande ning ainuõige vastuse asemel probleemi kirjeldamise ja lahendamise valdkonnaülesus ja alternatiivsete võimaluste avastamine.

Teema
Kooliruumi projektide teema on koolihoone kui erinevaid õpitegevusi ja -meetodeid toetav ruum ning erinevat sorti füüsilisi tegevusi soosiv keskkond. Eduka õppimise eeldus on kehaline ja psühholoogiline heaolu ehk võimalus vaimse pingutuse kõrval ka end füüsiliselt proovile panna või liikudes lõõgastuda.

Osalejad
Projekt on suunatud eelkõige põhikooli lõpuklasside ja keskkooliõpilastele, kuid vanuselist piirangut osalejatele ei ole. Tõhusalt saab tegutseda väikeses rühmas (nt 3-6 inimest), kuid projekti võib ette võtta ka päris üksinda.

Juhendaja
Juhendaja on oma kooli õpilaste projektis osalemist juhendav õpetaja. Tema roll on õpilaste tegutsemisindu üleval hoida, ajakava ja töömahtu jälgida ning vajadusel oma tiimi suunata.

Tulemus
Projekti lõpus valmib õpilas(t)e nägemus uuest kooliruumist. Visioonikale mõtlemisele me piiranguid ei sea, kuid soovitame võimalusel suunata õpilasi keskenduma terve koolihoone asemel ühele väiksemale osale sellest ning kaaluma ise (või kogukonnaga koostöös) teostavat mõtet. Väiksem osa teeb ülesande lihtsamaks ja ise tegemise võimalus (ja ära tegemine) aitab projekti lõpuni päris eluga siduda.

Projekti kestus
15. oktoober 2018 kuni aprill 2019

Projekti ülesehitus
Projekti jooksul võetakse ette kaheksa uurimisülesannet, mille tegemiseks on aega (soovituslikult) kaks nädalat. Esimesed neli ülesannet sisaldavad arhitektuuriga seotud uurimisteemat koos seda tutvustava ja selgitava taustamaterjaliga. Viimased neli ülesannet annavad võimaluse välja töötada visioon oma kooliruumile. Juhendaja tutvustab ülesannet õpilastele ning ühiselt kaardistatakse tekkivad mõtted, lepitakse kokku nende uurimise viisis ja esitlemise vormis ning jagatakse ära tööülesanded. Kahe nädala pärast postitatakse oma töö tulemus projekti veebilehele ning võetakse ette järgmine uurimisteema. Õigeaegselt veebilehele postitatud töödele annavad inspireerivat ja mõtet innustavat tagasisidet erialaspetsialistid. Projekt lõppeb tublimate osalejate kohtumisega, kus saab teiste osalejatega tutvuda, kogemusi vahetada ja meelt lahutada.

Projekti veebileht
Projekti tutvustus ja valminud tööde üleslaadimispunkt asub aadressil www.kooliruum.ee

Osalemise tingimused
Konkursil osalemiseks täida väike osalemisankeet siin.