Kuidas valida endale uurimistöö teema?

Iga uurimistöö esimeseks proovikiviks on õige ja piisavalt konkreetse teema valik, mille abil oleks võimalik kirjutada hea töö.

Hea uurimistöö teema valiku võib jagada viieks lihtsaks etapiks:

Õpilaste teadusfestival
Teema tutvustus Õpilaste teadusfestivalil.

 1. Tee ajurünnak ja pane kirja kõik erinevad teemad, mis sulle pähe tulevad.
  1. Mida rohkem ideid kirja paned, seda suurema tõenäosusega kirjutad üles midagi tõsiselt head
 2. Vali teemade seast välja üks, mis sind kõige rohkem kõnetab – lihtsam on kirjutada teemal, mis sind päriselt huvitab ja millega sa juba veidi tuttav oled
 3. Kitsenda oma valitud teemat ja mine konkreetsemaks, et teema liialt laialivalguvaks ei jääks
  1. Liiga laia teemavalikuga võib terve uurimistöö liiga mahukaks muutuda, mida ei suudeta uurimistöös käsitleda – informatsiooni on liiga palju ja raske on keskenduda ühele kindlale asjale/probleemile
  2. Taustauuring ja kirjandusega tutvumine aitab teemat kitsendada ja samas annab hea ülevaate, kas teemast on piisavalt informatsiooni, mille põhjal teadustööd kirjutada
 4. Püüa formuleerida teema küsimusena, millele püüad vastust leida
 5. Sõnasta valitud teema võimalikult konkreetselt, et see oleks üheselt mõistetav

Leia endale huvipakkuv teema miks.ee andmebaasist:

Uurimistöö kirjutamine

Vaata, mida on uurinud teised õpilased

Mõnikord võivad teised noored anda palju häid mõtteid ja inspiratsiooni. Lisaks võib teiste uurimistöödest selguda ka uusi probleemipüsitusi, mida tasub edasi uurida. Teiste õpilaste poolt tehtud uurimistöödega saad tutvuda:

Küsimused, millele vastamine aitab teema valiku puhul:

 • MIKS sa valisid selle teema? Mis sind selle juures huvitab? Kas sul on mõni isiklik side/kogemus antud teemaga?
 • KELLELE on sinu uurimistöö suunatud? Kellele oleks sinu uurimistöö kasulik?
 • MIS on sinu uurimistöö põhiline küsimus, millele püüad vastust leida? Kas sinu uurimistöö teemal on mitu vaatepunkti või probleemi, millega pead arvestama? Mis on see uudne ja huvitav vaatenurk, millega sa oma uurimistöö teemale lähened?
 • KUS on sinu teema oluline? Kas see on kooli tasandil või riiklikult oluline teema?
 • MILLAL on sinu uurimistöö teema oluline? Kas see on hetkel aktuaalne või on tegu ajaloolise perioodi/sündmusega? Kas sa soovid võrrelda oma uurimistöös erinevaid ajaperioode?

Teema valiku lõppeesmärgiks ei ole uurimistööle pealkirja väljamõtlemine – lõplik pealkiri võib muutuda töö kirjutamise jooksul, seega ära selle pärast muretse. Oluline on leida teema, mis sind kõnetab ja mille kohta sa ise tahaksid rohkem juurde uurida.