Teaduse populariseerimise ala

9. ja 10. aprillil 2024 õpilaste teadusfestivali raames lisaks õpilaste teadustöödele ning lavaprogrammile on kohapeal esindatud ka erinevad ettevõtted ja õpeasutused, kes tutvustavad kahe päeva jooksul oma projekte läbi praktiliste tegevuste. Teadusalal toimuvad tegevused on sobilikud erinevatele vanuserühmadele, eelregistreerimine pole vajalik.
 

EESTI LENNUAKADEEMIA

Eesti Lennuakadeemia on rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste lennundusettevõtetele. Akadeemia pakub kõrgharidusõpet igas lennunduse jaoks olulises valdkonnas, õhusõiduki juhtimisest ja inseneeriast lennujuhtimise ning lennundusettevõtte töö korraldamiseni välja. Lennuakadeemia logo
Meie alal saavad huvilised proovida kätt FPV (First Person View) simulaatoril, mis jäljendab lendamist drooniga. Kasutades VR prille, saavad kasutajad kogeda tunnet, nagu nad viibiksid ise õhus, vaadeldes maailma läbi droonikaamera. 
Lisaks saab valmistada endale rinnamärke, panna aja peale kokku puslet, testida teadmisi käsipagasi pakkimise võistlusel jm. Pisemaid huvilisi ootavad lennundusteemalised värvimislehed, nuputamisraamat ja paberlennukite voltimine.
Kõigi külastajate vahel loosime välja lennusimulaatori kinkekaarte.

 

EESTI MAAÜLIKOOL

Eesti Maaülikool on põllumajandus- ja metsandusharidust andvate ülikoolide seas maailmas 37. kohal. Meie inseneri- ja tehnikaerialadel õppides saad head lisateadmised tulevikku suunavast ringbiomajandusest ja keskkonnakaitsest – siin saad olla osaline keskkonnasäästlike ja energiatõhusate tehnoloogiate loomisel ja rakendamisel. EMÜ
Tule vaata järele, milline näeb välja üks tudengite ehitatud suruõhusõiduk, uuri 3D-mudeleid läbi virtuaalreaalsuse ning pane ennast proovile rallisimulaatori roolis.

 

EESTI TERVISEMUUSEUM

Eesti Tervisemuuseumi püsinäitus “Avameelselt Sinu kehast” räägib, millest on inimene tehtud  ja kuidas inimkeha toimib. Aastanäitused selgitavad põhjalikumalt lahti tervislikuks elamiseks olulisi teemasid. Harivaid ja lõbusaid muuseumitunde, tuure ning õpitubasid leidub erinevatele kooliastmetele.Tervisemuuseum
Podcast Sünaps, riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija, vahendab ja ühendab lugusid inimkehast, meditsiiniajaloost ja popkultuurist. Messil proovige meie tundides kasutatavaid käed-külge lahendusi ja seadmeid. 

 

EESTI TUDENGISATELIIDI SIHTASUTUS

Tudengisatelliidi eesmärk on anda õppijatele praktilisi kogemusi erinevatest kosmosetehnoloogia projektidest ning tõsta kõrgetasemeliste spetsialistide hulka Eestis. Elavdame Eesti kosmosesektorit, tootes spetsialiste ja ettevõtjaid, kes pärast ülikooli lõpetamist ja praktiliste kogemuste omandamist on võimelised oma eesmärke saavutama ja isegi kosmost vallutama.Satelliit
Meie satelliidiprojektidel on alati ka teaduslik eesmärk. 
Teadusfestivalil tuleks meid külastada, sest Tudengisatelliit on ainus tudengite kosmoseprojekt Eestis ning kosmosehuvilise tudengi või õpilase jaoks ainuke koht, kus satelliitide arendusega tegeleda.

 

MERKUUR OÜ

Merkuuri meeskond on välja arendanud mobiilsed töötoad, mille eesmärgiks on tutvustada noortele tehnoloogia- ja insenerivaldkondade ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte teaduse, tehnoloogia- ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet. Merkuur
Moodsa tehnika ja tarvilike tööriistadega varustatud ringi liikuvates õppeklassides saab iga õpilane, õpetaja ja lapsevanem proovile panna oma insenerioskused, katsetada erinevaid töövõtteid ja -vahendeid ning valmistada põnevaid tooteid.
Meie investeerime noortesse. Investeeri Sina ka!

 

MTÜ ROBOOTIKA

MTÜ Robootika tegeleb Eestis haridusliku robootika populariseerimisega aastast 2008. Meie ülesandeks on koolides tutvustada erinevaid robootikavõimalusi, koolitada välja õpetajaid ning pakkuda noortele robootikaalast väljundit erinevate võistlusprogrammide näol, milledest suurimad on FIRST LEGO League Challenge ja FIRST LEGO League Explore. Robootika
Läbi mängulise robootika õpetame noortele loogilist mõtlemist, probleemide analüüsimist, probleemidele lahenduse leidmist ja seda kõike meeskonnas töötades.

 

PERNOVA HARIDUSKESKUS

Pernova Hariduskeskus toob tänavu teadusfestivalile aktuaalsed teemad: kliimamuutus, süsinikujalajälg ning taastuvenergia. Pernova boksi alal saab demokomplektide abil katsetada, kuidas tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid tegelikult töötavad ning ehitada kasvuhooneefekti paremaks mõistmiseks ise valmis pisikese kasvuhoone. Mõõdame temperatuuri ja CO2 sisaldust erinevates tingimustes ning nuputame mängukaartide abil, milliste toiduainete tootmine-tarbimine planeedile kõige vähem kahju teeb. Pernova
Õpetajale pakume võimalust teha tutvust uue kliimahariduse käsiraamatuga „Kliima meie kätes – Kliimamuutused ja Maa“, mis on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumi astmes õpetamiseks.

 

RAKETT69 TEADUSSTUUDIOD

Tallinnas Ülemiste Citys on avatud Rakett69 Teadusstuudiod haridus-avastuskeskus, kuhu ootame klasse, ettevõtete meeskondi, sünnipäevalisi, peresid, sõpruskondi ja teisi gruppe ägedalt aega veetma ning teadust avastama - just nagu armastatud telesaates Rakett69! Keskuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiahariduse edendamine ning tutvustamine lastele, noortele ja täiskasvanutele mängulisel ja kaasahaaraval moel - tegevus on 100% suunatud käed-küljes tegutsemisele, ülesannete lahendamisele ja katsete tegemisele. R69
Festivalil saab end proovile panna erinevate Rakett69 saatest tuttavate ülesannetega - tulge pange end proovile!

 

SOLARIDE

Solaride sündis 2020. aastal kahe Tartu Ülikooli tudengi initsiatiivist ehitada valmis Baltikumi esimene päikeseauto. Tänaseks on sellest välja kasvanud interdistsiplinaarne haridus- ja koostööprojekt, mille põhifookuseks on tulevikutalentide arendamine ning tehnoloogiahariduse populariseerimine. Solaride
Projektiga on seotud üle 300 gümnasisti, tudengi, mentori, koolitaja ja koostööpartneri. 

 

 

TALTECH TEHNOLOOGIAKOOL

Tehnoloogiakoolis näitame koolinoortele, et tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased. Korraldame aastaringselt erinevaid kursuseid, laagreid, suvekoole ja põnevaid koolitusprogramme 1.-12. klasside õpilastele.TalTech tehn-kool
Teadusfestivalil saab tehnoloogiakooli tegevuste sisuga lähemalt tutvuda ja soovi korral panna end proovile näiteks loogikaülesande lahendamisel ning osaleda loosis.

 

TARTU LOODUSMAJA

Tartu loodusmajas tegutseb Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kelle kujundab loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi nii laste, noorte kui täiskasvanute hulgas. Loodusmajas tegutsevad nii huvikool, õppeprogrammid kui toimuvad ka avalikud üritused.Loodusmaja 
Festivalil tutvustame peatselt toimuvat Väikese elurikkuse nädalalõppu ja uurime ise põnevaid väikeseid elusorganisme mikroskoobi all. Lisaks tutvustame praktilisi õppeaia rajamise juhendmaterjale ja programmi „Roheline kool“ tegevusi.

 

TARTU ÜLIKOOLI LOODUSMUUSEUM JA BOTAANIKAAED

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kogub ja säilitab eksemplare taime-, seene- ja loomariigist ning kivimeid ja kivistisi. Nii TÜ loodusmuuseumis kui ka botaanikaaias pakutakse harivaid loenguid, teemapäevi, põnevaid kooliprogramme, mängulist nuputamist. Pakume zooloogia, geoloogia, botaanika, geograafia ja muud loodusteemalist aktiivõpet. 
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed on lõimitud õppe- ja teadustöösse ning osaleb rahvuslikes ja rahvusvahelistes programmides. Korraldame harrastusteaduse sündmusi, näiteks loodusvaatluste maratoni. Tegeletakse teaduskogude täiendamise, andmebaasistamise, teadustöö, haridustegevuse, teaduse populariseerimise, külastustegevuste, sündmuste, näituste ja loodusõhtutega. Tegemistest saab kuulata taskuhäälingusarjas „Rukkirääk”. Botaanikaaial on oluline roll taimemaailma liigirikkuse hoidmisel ja taastamisel, säilitades ohustatud ja haruldasi taimi. Lisaks pakkudes meeldivat puhkepaika, võimaldab botaanikaaed tutvuda kodumaiste ja eksootiliste taimedega. Tule avasta, õpi ja naudi loodust Tartu Ülikooli loodusmuuseumis ja botaanikaaias! loodus ja botaanika
Õpilaste teadusfestivalile võtame Tartu Ülikooli botaanikaaiast kaasa eksootiliste toidutaimede vilju, seemneid ja saadusi. Kas tunneksite looduses ära banaanitaime, suhkruroo, kakaopuu või kaneelipuu? Tule proovi viljadele taimede fotod juurde panna.

 

TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL

Teaduskooli boksi ala motoks on: „Lase loovus lendama!“ Huvilisi ootavad ees tavapärasest teistsugused ülesanded, mis testivad teadmiste asemel noorte loovust. Tartu Ülikooli teaduskool pakub nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldame süstemaatilist õpet üle Eesti. Võimekad saavad end proovile panna olümpiaadidel, ainevõistlustel ja viktoriinidel ning osa võtta e-kursustest, huviringidest ja oma teadmisi täiendada teaduskooli õppematerjalidega.TÜ - õige logo

 

 

TARTU ÜLIKOOLI TEHNOLOOGIAINSTITUUT

Tehnoloogiainstituudi teadustöö fookuseks on biomeditsiinitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, materjaliteadus, robootika, masinnägemine, tehisintellekt ja materjalid ekstreemsetes tingimustes. Instituudi tunnustatud teadlased teevad tihedat koostööd ettevõtetega, pakkudes uuenduslikke lahendusi ja panustades praktiliste probleemide lahendamisse. Instituudis õpetatakse ka arvutitehnika eriala, millel on suur osakaal praktikal, mille käigus lahendatakse reaalseid ülesandeid näiteks elektroonika, asjade interneti, robotite ja arukate materjalide valdkonnast. Messil tutvustatakse ainulaadset robotit, mis mängib robotite korvpalli. 
Tegemist on interaktiivse tegevusega, kus huvilised saavad kasutada Tartu Ülikoolis ehitatud robotit ja proovida tabada märki. Antud esitluse eesmärk on tekitada tulevaste inseneride seas huvi arvutitehnika ja robootika eriala vastu!TÜ tehnoloogiainstituut

 

 

TARTU ÜLIKOOLI OBSERVATOORIUM

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium on Eesti kosmosekeskus, kus tegeletakse kosmoseteaduse ja -tehnoloogia erinevate valdkondadega. Õpetajatele ja õpilastele suunatud tegevusi viib läbi observatooriumi külastuskeskus koos ESERO Eestiga (Euroopa Kosmoseagentuuri hariduskontori ESERO võrgustiku liige). Loodud kontor pakub õpetajatele koolitusi ja õppematerjale õppekava õpiväljundite saavutamiseks läbi kosmose teema, loov- ja uurimistööde tegemiseks ideid ja juhendmaterjale. OBS logo
Õpilaste teadusfestivalil observatooriumi ja ESERO Eesti ala külastades on võimalik tutvuda Kuu asustamise missiooniga seotud teaduse ja tehnoloogia väljakutsetega.esero logo  

 

 

VERSTON

Oled näinud lumetuisus suurt masinat, mis autodele teed puhtaks lükkab ja mõelnud, mis tunne oleks sellise masina juhiroolis istuda? Nüüd on Sul selleks võimalus. Tule ja tutvu Verstoni masinatega, nii seest kui väljast ja saad masinajuhilt küsida kõige kohta, mis huvitab.