Tartu Observatoorium

 • “Täitsa kosmos!” – TÜ Tartu observatooriumi uue käed-külge mobiilse ekspositsiooni loomine (2019)
  “Täitsa kosmos!” on kosmosetehnoloogiateemaline mobiilne ekspositsioon, mille eesmärk on tutvustada kosmosevaldkonnas kasutatavaid rakendusi ning inspireerida tänapäeva noori valima kosmoseteadlase ja inseneri elukutse. Soetatud vahenditega ja väljatöötatavate meetoditega soovitakse murda arusaam kosmoseteadlasest kui pelgalt vaatlevast astronoomist. Eksponaadid kokku annavad üldpildi sellest, millega tegeleb kosmoseteadus ja kosmoseteadlased.
 • Päikesekiire seiklused kosmoses (2018)
  „ Päikesekiire seiklused kosmoses“ on hariduslike, kosmiliste tegevuste komplekt noortele, mida saab kasutada lasteaias, koolis, huviringis, aga ka pere ringis lapse arendamiseks ja kvaliteetaja sisustamiseks. Mänguline õppekomplekt koosneb erinevat tüüpi mängudest ning raamatutest loodus- ja reaalainete paremaks tundmaõppimiseks.
 • Hariduslikud seiklusmängud Maa, Päike, galaktika" (2017)

  Projekti raames viidi läbi hariduslikud seikluspäevad Tartu Observatooriumi territooriumil kui antakse tervikpilt kosmoseteadustest ja selle võimalustest Eestis. Seikluspäevade fookuses oli kaugseire, kosmosetehnoloogia ja astronoomia, aga seiklusmängu käigus omandatakse ka üldisi loodusteaduslikke baasteadmisi, et paremini mõistma, kuidas kosmoseteadused meie igapäevaelu oluliselt mõjutavad, alustades ilmaennustusest. Planeeritakse 7 seikluspäeva, vähemalt 1 kord kuus 2017/2018 õppeaasta jooksul, korraga 1-2 klassikomplekti.

  Tutvu Tartu Observatooriumi tegemistega.
  Videoklipp Camera Obscura meisterdamisest