Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss

Sündmus

kuni

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2018

2019. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile saab töid esitada kuni 15. veebruarini. Konkursi preemiafond on 8100 eurot.  Konkursile ootame osalema teadustöid kasvatusteaduse ja haridusteaduse uurimisteemade laias spektris, hõlmates ka piirnevaid valdkondi, näiteks arengupsühholoogia, hariduskorraldus, haridusfilosoofia jms.

Sel aastal ootame üliõpilasi, haridus- ja kasvatusteadlasi, õpetajaid ning kõiki teisi oma töid esitama järgnevates kategooriates:

1. publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nim. preemia)

2. võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel

3. magistritöö

4. õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) või didaktilis-rakenduslik töö

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada parimaid kasvatusteadlasi ja kasvatusteaduslikku uurimistööd laiemalt, õhutades uurimistulemuste avaldamist ja tutvustamist õpetajatele ning avalikkusele. Konkursil on läbi aastate premeeritud väga erinevaid töid, mis valminud ülikoolides, rakenduskõrgkoolides, aga ka koolides ja lasteaedades.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Konkursi üle veerandsaja aastase ajaloo jooksul on tunnustatud sadu haridusteadlasi. Aastast 2002 on konkursil riikliku konkursi staatus, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts, rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Kasvatuskonkursi veebileht ja elektrooniline osalusvorm on leitavad http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/

Kontakt ja lisainfo

Sirli Taniloo, Eesti Teadusagentuur

telefon: 52 60 562

e-post: sirli.taniloo@etag.ee