Koostöö olemus

Partneri roll teemapäeva ja -nädala korraldamisel

Koolivälised partnerid peavad teemapäevadel loenguid, viivad läbi töötubasid, osalevad konkursside ja võistluste žürii töös ning muudes erinevates ettevõtmistes.

Täpsemad ülesanded varieeruvad olenevalt ürituse eesmärkidest ja sisust.

Kooli roll teemapäeva ja -nädala korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö teemapäeva korraldamisel.

Teemapäeva ja -nädala kavandamise ajal tuleb valida korraldusmeeskond ning ühiselt kokku leppida ürituse eesmärk, sihtrühm, toimumisaeg, kestus, programm, ruumide kasutus, tehnika vajadus, koostööpartnerid, eelarve ja muud ürituse eripärast tulenevad asjaolud.

Iga teemapäeva või -nädala lõpus tuleks teha kokkuvõtteid ning koguda tagasisidet ning vajaduse korral teha sellest lähtuvaid otsuseid, kuidas edaspidi sarnaseid üritusi paremini ette valmistada ja korraldada ning koguda ideid uute ürituste kavandamiseks.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, õpilased saavad osaleda praktilistes töötubades, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: edendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt projektijuhi töötasu, kooliväliste partnerite esinemistasu, ruumide rent, transport, toitlustus, töötubade korraldus) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: ajamahukas ja kulukas (nt juhendajate töötasu, õppevahendid, transport, toitlustus) jne.