Abiks uurimismeetodi valikul

Abimaterjale leiab uurimistööde koordinaatorite võrgustiku seminaridelt

ja esitlused on kättesaadavad Eesti Teadusagentuuri veebist

 

Scientix’i veebiloengud, mis toetavad uurimismeetodi valikut

esitaja Margus Pedaste Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor.

toetavad materjalid
Uurimismeetodi valiku toetamine.
Foto: Eesti Teadusagentuur

Veebiloengute kestus u 60 minutit, seejärel oli aeg online-küsimusteks. Veebinarid on vaadata-kuulata kõigile üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele, uurimistööde juhendajatele, uurimistööde koostajatele ning lapsevanematele.

  1. veebinari teema: Probleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteesi sõnastamine kvantitatiivses, kvalitatiivses ja kombineeritud uuringus.
    Veebinar on järelvaadatav ja lisatud esitlus (M. Pedaste)

Tutvustatakse kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu põhierinevusi. Arutletakse, millal rakendada üht ja teist ning millal võtta kasutusele kombineeritud uuring. Samuti selgitatakse, mis on probleem, uurimisküsimus ja hüpotees, tutvustatakse nende definitsioone ning kvaliteedi hindamise võimalusi. Suunatakse tähelepanu sagedamini esinevatele vigadele.

  1. veebinari teema: Koolis rakendatavad uuringudisainid.
    Veebinar on järelvaadatav ja lisatud esitlus (uuringutüübid – M. Pedaste)

Tutvustatakse etnograafiline uuringu, ülevaateuuringu, eksperimendi, juhtumiuuringu ja tegevusuuringu põhitõdesid. Selgitatakse, milleks on üks või teine koolis sobilik, millised on nende etapid ja ohud rakendamisel.

Veebinari korraldas Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames.

footer_with_EC_disclaimer Scientix logo