Eliis Grigor: uurimistöö tegemine annab inspiratsiooni ja enesekindlust

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss ootab õpilaste teadustöid kuni 20. veebruarini veebilehel www.etag.ee/opilasteadustood. Parimate tööde vahel jagatakse välja 11 400 euro suurune auhinnafond, mitmeid eriauhindu ning võimalus esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel. Konkurss annab hoo sisse paljudele õpilastele, nende hulgas on Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlane ja praegune Tartu Ülikooli arstiteaduse tudeng Eliis Grigor. 

Eliis võitis enda uurimistööga “Ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste kirjeldamine” 2021. aasta Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastmes I preemia. Riikliku konkursi võiduga kaasnes võimalus esindada Eestit Euroopa Liidu noorteadlaste konkursil EUCYS, kus Eliisi tööd tunnustati eriauhinnaga, mille raames saab ta osaleda rahvusvahelisel teadusnäitusel “Expo-sciences Luxembourg”.  

Ebatraditsiooniline pärm Blastobotrys adeninovorans 

Eliis uuris enda töö raames üht vana ja võrdlemisi vähe uuritud pärmi nimega Blastobotrys adeninovorans. Uurimistöö juhendamisel aitasid teda bioloogiaõpetaja Saima Kaarma ja Tartu Ülikooli mikrobioloogia kaasprofessor Triinu Visnapuu. Töö fookuses oli just ebatraditsiooniline pärm, kuna sellel on mitmeid kasulikke omadusi, mis võiksid leida rakendust erinevates tööstusvaldkondades. Kuigi Eliis tahtis teaduse ja laboritööga juba eelnevatel aastatel tegeleda, tekkis konkreetsem huvi biokeemia vastu gümnaasiumis. Edukuse üks olulisi komponente on Eliisi sõnul soov teadmisi omandada väljastpoolt koolitunde, lisaks julge suhtlemine ning konkreetne tahe midagi olulist teha.  

Täpsemalt uuris Eliis pärmi ensüümi ehk valgulist molekuli nimega BaAG2, mis reguleerib selle teatud reaktsioone ja seeläbi pärmi omadusi. Saadud teadmistele tuginedes saab kindlaks teha ensüümi rakendused näiteks tööstusettevõtetes või tootmises. Teadustööl on oluline väljund tulevikus teistele teadlastele, kes hakkavad uurima teisi väheuuritud pärme või nende ensüüme. Uurimistöö tulemused on silmapaistvad lisaks ka põhjusel, et varasemalt pole sarnast ensüümi kirjeldatud, mistõttu tegi Eliis kindlaks omadused, mida varasemalt ei teatud. Näiteks saab ensüümi BaAG2 abil sünteesida probiootilisi süsivesikuid, mille tootmine on hetkel keeruline.  

Väärtuslikud oskused teaduslaborist 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodusklassis õppimine andis Eliisile väga head teadmised keemias, kuid sellest hoolimata ei olnud tal enne uurimistöö tegemist praktilist teadustöö tegemise kogemust. Unistus seda teha oli tal aga pikalt. “Olen väga tänulik uurimistöö tegemise võimaluse eest. See on andnud palju mõtlemisainet tuleviku osas ning määrab siiani minu valikuid ülikooliõpingutel,” selgitas Eliis. “Laboritöö pani mul silma särama, kui nägin, kuidas minu poolt läbi viidud katse tulemused näitasid ensüümi aktiivsuse muutumist. Kogu biokeemia maailm muutus palju reaalsemaks just tänu laboritööle. Üks asi on seda kõike õpikust lugeda või videotest vaadata, hoopis teine aga seda kõike oma käega teha,” lisas ta.  

Eliisi kogemus näitab, et laboritöö pole mitte esisuuretähega, vaid läbivate suurte tähtedega täpsustöö. “See on uskumatu, kui palju peab asju meeles pidama, jälgima, üles kirjutama ja tähele panema. Väiksemgi tähelepanu hajumine võib tähendada, et pead poole päeva töö uuesti tegema,” selgitab ta.  

Eesti esindamine rahvusvahelisel konkursil  

Eliisi valmistumine Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi EUCYSe jaoks algas suvekuudel. Ta on enda sõnul äärmisel uhke, et sai olla üks viiest õpilasuurijast, kes sai Eestit rahvusvahelisel konkursil esindada. “Ääretult tore oli rääkida konkursi žüriiga, kes päriselt mõistavad sinu teadustööd. Nende küsimused panid sügavamalt mõtlema oma teadustöö, selle potentsiaali ja kogemuste üle,” selgitas Eliis. Kõik žüriiliikmed olid alati naerusuised ja nendega vesteldes oli tunne justkui oleks ta ise juba teadlane mitte äsja gümnaasiumi lõpetanud noor.  

Mis tunne on aga saada tunnustus suurelt rahvusvaheliselt konkursilt? “Mulle pole veel siiani kohale jõudnud, et üldse võistlusel osalesin. Sellepärast olekski tahtnud teiste võistlejatega ja žüriiliikmetega füüsilisel kujul kohtuda,” kirjeldas Ellis. Eriauhinna võit tuli neiule väga suure üllatusena, sest võistlus oli konkurentsitihe - seetõttu oli ta enda jaoks palju võitnud juba ainuüksi konkursil osalemisega. “Nüüd on taas väike ootusärevus, mis minu eriauhinnaga täpsemalt kaasneb -  tean ainult seda, et mul on võimalus minna Luksemburgi teadusmessile,” lisas ta.  

Kogu teekond on andnud Eliisile andnud tohutult palju inspiratsiooni, julgust ja enesekindlust. See on teda motiveerinud tegema täiesti oma asja ja käima oma teed isegi siis, kui inimesed tema ümber seda ei mõista: “tahaksin kindlasti teadusmaailmas edasi tegutseda, aga vaatan, mida toovad mulle edaspidised ülikooliaastad, Luksemburgi teadusmess ja tulevased uurimistööd Blastobotrys adeninivorans pärmi ja tema ensüümiga.” 

  

Vaata Eliisi EUCYSe konkursi jaoks valminud uurimistöö tutvustusvideot: 

 

Autor: Mare Vahtre 
Avaldatud: 05.10.2021