Miks muudavad mõned loomad oma värvi?

facebook-logo

Tere, julge uudishimulik! 

Oled leidnud üles ühe kümnest “MIKS” küsimusest. Otsi Aleks Mattiase teadustööst vastus ja võida tosin PROTO avastustehase külastust.

“Loomade värvimuutus raagritsikate näitel”

(Aleks Mattias Mäekivi, Tartu Hansa Kool, juhendaja Toomas Tammaru)

Uurimistöö põhiteema oli keskkonnast sõltuv värvimuutus loomadel raagritsikate näitel. Värvimuutusena käsitlesin siin loomade võimet muuta mingitel põhjustel oma kehakatte pigmenteeritust. Nendeks põhjusteks võivad olla muutused keskkonnas, näiteks loomade omavaheline suhtlemine, toitumine, ümbritseva temperatuuri muutumine või vajadus ennast kaitsta. Valisin värvimuutuse uurimiseks raagritsikad liigist Carausius morosus, sest leidub väiteid, et raagritsikad võivad väliste asjaolude mõjul värvust muuta. Lisaks on nende uurimine kodustes tingimustes mugav, neid on lihtne kasvatada ja nende toidutaimi on kerge leida.

Selles töös püstitasin järgmised uurimisküsimused: 1. Milline on keskkonna mõju raagritsika välimusele? 2. Milline on toidu mõju raagritsika välimusele?

Värvimuutust uurisin kahe meetodi abil: visuaalse vaatluse teel ja pildianalüüsiprogrammi ImageJ-ga. Katse tegemiseks asetasin 20 raagritsikat viiekaupa eraldi topsidesse, milles oli erinev toit ja erinev taust. Katse kestis kaks kuud ja selle aja jooksul oli üheksa vaatluspäeva. Vaatluseks panin raagritsikad valge paberi peale joonlaua kõrvale, tegin neist pildi ja hindasin nende värvust visuaalselt. Seejärel tegin analüüsi ImageJ programmiga.

Visuaalse vaatluse kokkuvõtteks võib öelda, et nii katse alguses kui ka lõpus olid ülekaalus pruunid toonid. Katse lõpus olev mustjaspruun oli tuntavalt tugevam kui katse alguses olnud vastkoorunute pruun värvus. Katse keskel oli näha rohekate toonide esiletõusmist. Seega on leidnud kinnitust, et raagritsikad vahetavad kasvades värvi.

Minu uurimistöö tulemusena ei saanud uurimisküsimused lõplikku vastust. Katse käigus leidis aset värvimuutus, kuid ei ole selge, kas see oli tingitud keskkonnast või toidust. Kahes esimeses grupis värvusid raagritsikad ebatavaliselt mustjaspruuniks, aga vastuseta jääb küsimus, kas see juhtus sellepärast, et raagritsikad sõid mulda, või sellepärast, et nad olid mulla peal. Põhjus võib olla ka stressist põhjustatud melaniinirohkuses. Huvitav on veel hilisem asjaolu, et kuigi tavaliselt muudavad raagritsikad oma eluaja jooksul veel värvi, jäid need raagritsikad elu lõpuni mustjaspruuniks. Mitu oletust tekib ka kolmanda grupi raagritsikate puhul, kes värvusid roheliseks – on võimatu selle katsega kontrollida, kas see juhtus rohelise lehe söömise või rohelisel lehel asetsemise pärast. Punane taustavärvus kolmanda grupi raagritsikatele mõju ei avaldanud.

Visuaalse vaatluse tulemused ja ImageJ programmiga saadud tulemused kattuvad üksteisega ainult osaliselt. Sellel võib olla kolm põhjust. Esiteks ei pruugi visuaalse vaatluse tulemused olla alati kõige täpsemad. Teiseks võib tulemusi mõjutada piltide kvaliteet, valgustingimused võisid olla eri päevadel erinevad. Kolmandaks võisid need samad valgustingimused mõjutada ImageJ näitusid. Seega võib järeldada, et visuaalse vaatluse ja ImageJ tulemuste võrdlus selles uurimustöös täielikult ei töötanud.

Kuidas loosis osaleda? 

I võimalus

II võimalus

Leia ülejäänud küsimused kampaania pealehelt.

Kampaania “Julge olla uudishimulik!” näitab, et uudishimul on edasiviiv jõud. Nii nagu avastusrõõm viib silmapaistvate tegudeni, viivad meie “MIKS?” küsimused põnevate auhindadeni. Ära unusta vaadata ka õpilaste teadusfestivali – parimaid uurimistöid saab jälgida 1. aprillil Miks.ee lehel.  

*Kampaania kestab 13. aprillini. Auhinnad loosime välja 16. aprillil. Kõikide võitjatega võetakse ühendust.

** Tegemist on õpilaste poolt tehtud töödega ning neid ei saa käsitleda samaväärselt teadlaste poolt tehtud teadustööga.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?