Rahvusvaheline koostöö

EU STEM Coalitioni projekt: “Towards a European STE(A)M Platform”

Projekti peamised väljundid on Euroopa STE(A)M platvormi loomine, et erinevate riikide sarnased algatused saaks omavahel paremini koostööd teha ning uute STE(A)M strateegiate väljatöötamise initsieerimine riikides, kus neid veel pole.

Läbi riiklike STE(A)M platvormide ja strateegiate väljatöötamise ning jõustumise püüab projekt kaasa aidata STEM oskustega kvalifitseeritud tööjõu puuduse ja STEM valdkonna oskuste mittevastavuse (koolide õppekavad ja praktikad vs tööandjate vajadused) vähendamisele.

Projekti partnerid jagunevad geograafiliselt nelja klastrisse, millest igaüht koordineerib üks projekti juhtivatest partneritest kellest moodustub Project Management Team.

ETAG on põhja klastri juhtivaks partneriks. Lisaks ETAGile kuuluvad põhja klastrisse veel Norwegian National Centre for Science Recruitment (NCSR, Norra), LUMA keskus (Soome) ja ASTRA keskus (Taani).

ETAGi roll:

Lisainfo

image-placeholder

Lilia Grozovski

TeaMe 3.0 koordinaator

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?