MIKS.EE-st

Miks.ee on platvorm, mis ärgitab noori tegelema teaduse ja maailma avastamisega pakkudes selleks inspireerivat ja motiveerivat sisu ning praktilisi materjale, mis toetavad ja arendavad noori erinevates valdkondades. Avastamine ei pea olema raske – lihtsalt alusta küsimusega “MIKS?”, sest teadus on parim viis maailma uurimiseks ja mõtestamiseks.

Miks.ee platvormi saab jälgida


Kellele?

Pakume noortele palju huvitavat lugemist ning materjale, mis aitavad arendada ennast erinevates valdkondades. Portaalist leiab põnevaid isikulugusid, aga ka materjale sellest, kuidas koostada uurimistööd alates teema valimisest kuni posterettekande tegemiseni.
Noorte avastamisteekonna olulised toetajad on ka noorte suunajad– õpetajad, lapsevanemad ja partnerid, kes leiavad kodulehelt materjale kooli- ja huviõppe toetamiseks ning arendamiseks. Inspiratsiooni saab koguda näiteks parimatest praktikatest, teaduse ja inseneeria populariseerijatelt.


Kuidas?

Miks.ee portaali sisu ja tegevused lähtuvad suuresti Sihtasutus Kutsekoda OSKA analüüsil, milles antakse suunitlused tuleviku tööjõu vajaduse kohta järgmise kümne aasta jooksul.
Seetõttu aitab OSKA õppida ja õpetada Eesti majanduse arenguks vajalikke valdkondi. Näiteks on suurenenud vajadus IKT- spetsialistide, tehnikute, mehhatroonikute ja inseneride vastu.


Eesti Teadusagentuur

Miks.ee tegevusi juhib SA Eesti Teadusagentuur. Teadusagentuur toetab Eesti teadust ja innovatsiooni – oleme eesti teaduse tugisammas. Tegeleme nii teadustöö rahastamise, teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamise ja elluviimisega aga ka rahvusvahelise teaduskoostöö arendamise ja teaduse populariseerimisega.
Lähemalt saad Teadusagentuuri kohta lugeda kodulehelt https://www.etag.ee/

Kontaktid

image-placeholder

Kadri Martin

Kommunikatsioonispetsialist

annely_1_0

Annely Allik

Teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja

kaidi_3

Kaidi Meus

TeaMe 3.0 programmi juht

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?