Miks on liigne suhkru tarbimine meile kahjulik?

facebook-logo

Tere, julge uudishimulik! 

Oled leidnud üles ühe kümnest “MIKS” küsimusest. Otsi Rogeri teadustööst vastus ja võida Sphero RVR maastikurobot.

“Rafineeritud suhkru mõju tervisele, selle alternatiivid ja suhkrurikaste toodete tarbimine Viimsi Gümnaasiumi õpilaste näitel”

(Roger Rikberg, Viimsi Gümnaasium, juhendaja Aive Mikk)

Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade, millist mõju avaldab valge suhkru tarbimine inimorganismile ja uurida Viimsi Gümnaasiumi õpilaste teadlikkust rafineeritud suhkru mõjust tervisele ning selle võimalikest alternatiividest. Samuti uuriti Viimsi Gümnaasiumi õpilaste suhkrurikaste toodete (karastusjoogid ja maiustused) tarbimise sagedust ning suhkru tarbimise piiramist. Rafineeritud suhkru alternatiivide kohta uuris autor nende tervislikke omadusi.

Tervise Arengu Instituudi viimaste andmete põhjal tarbivad täiskasvanud inimesed magusat keskmiselt kaks korda enam kui on soovitatav ja lapsed koguni kolm kuni neli korda rohkem. Antud andmed viitavad täiskasvanute, kuid eriti noorte, madalale teadlikkusele rafineeritud suhkru mõjust organismile ning selle alternatiividest. Samas on oluline uurida valge suhkru mõju tervisele, sest selle liigne tarbimine toob endaga kaasa mitmeid terviseprobleeme, mis saadavad inimest kogu elu, näiteks diabeet. Autor sai uurimustöö teema jaoks inspiratsiooni enda lähituttavalt, kes loobus määratud ajaks rafineeritud suhkru tarbimisest.

Andmete kogumiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, milleks oli Google Formsis koostatud internetipõhine ankeetküsitlus. Küsitluse valimi moodustasid kõik 324 Viimsi Gümnaasiumi õpilased, kellest 110 vastas ankeetküsitlusele.

Käesolevas uurimistöös jõuti järeldusteni, et Viimsi Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus rafineeritud suhkru mõjust organismile ja selle alternatiividest on madal, mis on tingitud vähesest kajastusest ning erinevate suhkrute kättesaadavusest toidupoodides. Uurimistööst selgus, et kõik rafineeritud suhkru alternatiivid on suuremal või väiksemal määral tervislikud, sisaldades mitmeid vitamiine ja mineraalaineid, mida valges suhkrus ei ole. Veel ilmnes, et valge suhkru liigtarbimine võib põhjustada ja/või süvendada inimestel mitmeid erinevaid terviseprobleeme.

Õpilaste maiustuste tarbimise sagedus on väga suur. Valdavalt tarbivad Viimsi Gümnaasiumi noored suhkrurikkaid tooteid iga päev, mis võib olla tingitud rahulolu ning premeerimistundest, mida maiustus annab. See-eest karastusjookide tarbimine on madal, valdavalt 1–2 korda nädalas. Huvitava faktina selgus uurimistöös, et Viimsi Gümnaasiumi õpilased piiravad suhkru tarbimist klassiastme ja vanuseastme tõusuga, mis on seotud sooviga parandada enda toitumisharjumusi ja hoida kehakaalu.

Edasisteks uuringutes tuleb vaadelda noorte suhkru tarbimist põhjalikumalt, uurides täpsemalt tarvitatavaid suhkrukoguseid ja suhkru liigtarbimise tagajärjel põhjustatud või süvendatud terviseprobleeme. Antud teemat on oluline uurida, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu tervislikumale ja täisväärtuslikumale eluviisile.

Kuidas loosis osaleda? 

I võimalus

II võimalus

Leia ülejäänud küsimused kampaania pealehelt.

Kampaania “Julge olla uudishimulik!” näitab, et uudishimul on edasiviiv jõud. Nii nagu avastusrõõm viib silmapaistvate tegudeni, viivad meie “MIKS?” küsimused põnevate auhindadeni. Ära unusta vaadata ka õpilaste teadusfestivali – parimaid uurimistöid saab jälgida 1. aprillil Miks.ee lehel.  

*Kampaania kestab 13. aprillini. Auhinnad loosime välja 16. aprillil. Kõikide võitjatega võetakse ühendust

** Tegemist on õpilaste poolt tehtud töödega ning neid ei saa käsitleda samaväärselt teadlaste poolt tehtud teadustööga.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?