Miks pannakse lemmikloomadele nimesid?

facebook-logo

Tere, julge uudishimulik! 

Oled leidnud üles ühe kümnest “MIKS” küsimusest. Otsi Hipe teadustööst vastus ja võida JBL kõrvaklapid.

“Eesti lemmikloomanimed koolipärimuse 2018. aasta kogumisvõistluse andmete põhjal”

(Hipp Saar, Hugo Treffneri Gümnaasium, juhendaja Karin Soodla)

Loomadele nimede andmine on osa inimeste kultuuritraditsioonist ning nimi näitab inimese vajadust kujutleda lemmiklooma inimesele sarnase ja võrdsena. Lemmikloomanimede trendid muutuvad ajas pidevalt vastavalt inimeste mõttemaailma ja ühiskonna muutustele. Nii kajastuvad loomanimedes näiteks populaarsemaid filmi-, kirjandus- ja kultuurisuundumused. Nimed on midagi igapäevast, mida kõik pidevalt kasutavad, aga loomanimesid ja lemmikloomanimesid on Eestis üpris vähe süsteemselt uuritud ning seetõttu võib käesolev uurimistöö pakkuda uusi fakte ka nimeteadusele.

Töö aluseks oli 1000 lemmikloomanime, mis on pärit Eesti Kirjandusmuuseumi koolipärimuse kogumisvõistluse 2018. aasta küsitluse andmetest. Materjal oli uurimiseks hea, sest enamik vastuseid kirjeldas ka looma nime saamislugu ning nimede rühmitamine oli tänu sellele täpsem.

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada tüüpilisi lemmikloomanimesid Eestis, uurida lemmikloomanimede tähendusi, keelsust, iseloomustada kasutatavaid nimeandmismustreid ja nimeandmispõhimõtteid ning vaadelda nimede erinevusi loomaliigiti.

Analüüsi käigus jaotati nimed 25 erineva teemarühma vahel. Töö tulemusena selgus, et kõige enam on lemmikloomanimedes isiku- ja hüüdnimesid. Populaarsuselt järgmised rühmad moodustavad välimuse ning omaduste alusel antud nimed. Inimeste eesnimede populaarsust lemmikloomanimedena saab ühelt poolt seletada valiku mitmekesisusega, teisalt aga sellega, et lemmikloomi võetakse nagu pereliikmeid või endasarnaseid ning nime andes soovitakse neile omistada inimlikke tunnuseid.

Nimeandmismotiividest on saja aasta jooksul peaaegu täielikult kadunud loomade sünniaja järgi nimetamine, aga samas loomale nimeandmine välimuse järgi on populaarne olnud läbi aja. Tänapäeva Eesti lemmikloomanimed on enamasti eestikeelsed. Vähemal kui 10% analüüsitud nimedel oli siiski seos inglise keele või mõne muu võõrkeelega. Suur osa nimedest on antud ka erinevate filmi- ja raamatutegelaste järgi. Lotte nime sagedane esinemine koeranimena on kindlasti mõjutatud „Leiutajateküla Lotte“ multifilmidest. Kõige populaarsem lemmikloomanimi on Pätu, mida esineb paljudel erinevatel loomaliikidel ning see on kirjanduslikku päritolu ja viitab looma ulakale iseloomule. Kõige levinum kassinimi on Miisu.

Uurimistöö käigus avaldusid mitmed nimeandmismustrid, mis näitavad lemmikloomanimede loomise keelemängulist aspekti. Ühe pere lemmikloomad kannavad sageli riimuvaid või teatud tervikut moodustavaid nimesid. Tihti antakse ühes peres loomadele ka varasemate lemmikloomade nimesid, mida aga mõne Eesti piirkonna pärimuse järgi, nt Võrumaal, on hoopiski taunitud. Lemmikloomanimed võivad tekkida looma hellitleval kohtlemisel ja nime assotsiatiivsete edasiarenduste teel. Seepärast võib ühel loomal olla mitu erinevat hüüdnime, mis on kasutusel paralleelselt (nimeahel), näiteks Tiiger Viiger Tige Tikker Tsääro.

Töö alguses püstitatud hüpotees, et eksootilisemad loomad saavad võõrapärasema ja uhkema nime, ei leidnud kinnitust. Uurimistööd saab veel edasi arendada ja sama alusmaterjali põhjal valimit kasvatada, aga suuri põhimõttelisi muudatusi nimede jagunemisel see tuua ei pruugi, pigem saaks teada erilistest üksikjuhtumitest ning kinnitust senistele järeldustele.

Kuidas loosis osaleda? 

I võimalus

II võimalus

Leia ülejäänud küsimused kampaania pealehelt.

Kampaania “Julge olla uudishimulik!” näitab, et uudishimul on edasiviiv jõud. Nii nagu avastusrõõm viib silmapaistvate tegudeni, viivad meie “MIKS?” küsimused põnevate auhindadeni. Ära unusta vaadata ka õpilaste teadusfestivali – parimaid uurimistöid saab jälgida 1. aprillil Miks.ee lehel.  

*Kampaania kestab 13. aprillini. Auhinnad loosime välja 16. aprillil. Kõikide võitjatega võetakse ühendust.

** Tegemist on õpilaste poolt tehtud töödega ning neid ei saa käsitleda samaväärselt teadlaste poolt tehtud teadustööga.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?