Teaduse populariseerijad messialal

 • Arhitektuurikool / MTÜ RuumiharidusArhitektuurikool

Arhitektuurikool on 1-12. õpilastele ruumiharidust pakkuv huvikool, mille tunnid on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele ehk teemale, mida tänased üldhariduskoolide õppekavad, vaid väga põgusalt puudutavad. Regulaarõppe tunnid toimuvad septembrist maini Tallinnas, Tartus ja Rae vallas.
* Suviti toimuvad onnilaagrid Vabaõhumuuseumis ja nüüd ka Hiiumaal.
* Arhitektuurikooli kureeritav “Kooliruum” on mitmekeelne (eesti, vene, soome, inglise) uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist.
* Arhitektuurikooli õpetajate initsiatiivil on valminud gümnaasiumides kasutatava valikaine “Arhitektuur kui elukeskkond” ainekava ja õpetajaraamat.
* Arhitektuurikoolil on oma telk, toolid-lauad ja töövahendid, et “Liikuva töötoaga” sõita kooli või sündmusele läbi viima ruumiteemalist töötuba. 

 • Eesti Ornitoloogiaühingmessiala

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2023. aasta linnuks auli, keda võib näha kõikjal Eesti rannikuvetes. Rändnäitusel saab teada, kuidas auli ära tunda, kuidas teadlased uurivad aulide rännet ning millised ohud seda liiki mõjutavad. Külastajad saavad pead murda aasta linnu teemalist ristsõna lahendades.

 • Tartu ÜlikoolÕpilaste teadusfestival

Tartu Ülikooli geoloogidel on alati midagi põnevat käsil. Seekord on nad pudelitesse pannud erinevate tööstuste reovee jäägid. Tule ja nuusuta, kas tunned ära, milliste tööstustega on tegu.

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis projekteeritakse ja ehitatakse ise roboteid ning kirjutatakse neile ka tarkvara. Tule uuri, missuguse roboti kallal praegu töö käib.

Tartu Ülikooli teaduskool pakub messialal õpilastele lahendamiseks paberil nuputamisülesandeid ja tutvustab enda tegevusi ning võimalusi.

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium tuleb messialale koos ESTCube'i tiimiga. ESTCube pakub noortele videomängus osalemist.

Lisaks tuleb messialale Tartu Ülikooli vastuvõtu talituse esindaja, kes räägib noortega, mis tingimustel erinevatele õppekavadele kandideerida saab.

 • Eesti Meremuuseum

Eesti Meremuuseum on Eesti merekultuuri ja -asjanduse ajaloo koguja, säilitaja, uurija jaÕpilaste teadusfestival tutvustaja. Meie missioon on kasvatada inimeste teadmisi, austust ning armastust mere vastu. Haridustegevuse läbivad teemad on meri, ajalugu ja tehnika ning nende ühisosad. Meremuuseum on kasutajate ootustele ja vajadustele vastav mäluasutus, pakkudes elamust nii kodu- kui ka välismaistele külastajatele.

 • Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis näitame koolinoortele, etÕpilaste teadusfestival tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased ning suuname koolinoori ettevõtlikkusele. Korraldame aastaringselt erinevaid kursuseid, tehnoloogiaalaseid töötubasid, laagreid, suvekoole ja põnevaid koolitusprogramme 1. – 12. klasside õpilastele.

 • Tartu loodusmajaÕpilaste teadusfestival

Tartu loodusmaja ja Rohelise kooli programm pakuvad festivali külastajatele mitmeid eri tegevusi. Tartu loodusmaja huvikool tutvustab, mida põnevat meie erinevates huviringides tehakse ja teada saab, mis on Roheline kool.

 • TervisemuuseumÕpilaste teadusfestival

Teadusmuuseumina on Tervisemuuseumi eesmärk jõuda iga eestimaalaseni, aitamaks kaasa tervelt ja õnnelikult elatud aastate lisandumisele. Tervisemuuseumi püsinäitus “Avameelselt Sinu kehast” kasvatab külastajate teadlikkust sellest, millest inimkeha koosneb ja kuidas toimib. Avame inimeseks olemise ilu, võlu ja valu. Meie 15 teematoas pakuvad põnevat osalemisvõimalust elektroonilised, mehaanilised, audiovisuaalsed ja käed-külge tegeluseksponaadid. Aprilli keskel stardib uus aastanäitus “Uneversum” unest ja magamisest. Näituseid toetab rikkalik haridusprogramm erinevatele kooliastmetele. Tervisemuuseum on tegelikult laiem kui vaid vanalinnas asuv muuseumimaja. Vaata ka virtuaalnäituseid ja kuula podcasti Sünaps. Kohtumiseni Tervisemuuseumis! 

 • Eesti MaaülikoolÕpilaste teadusfestival

Kelleks Eesti Maaülikoolis õppida saab? Millised on kandideerimistingimused? Kuidas näeb välja tudengi igapäevaelu? Kõigile neile ning paljudele muudele küsimustele leiab vastuse meie messialalt, sest kohal on ka värsked tudengid oma kogemustest rääkima. Tehnikahuvilistele paneb Tehnikaüliõpilaste Selts eksponaadiks välja ka lahingroboti.

 • Tallinna ÜlikoolÕpilaste teadusfestival

Tallinna Ülikooli bakalaureuse astmesse õppima tulles on võimalik valida enam kui 40 eriala vahel. Meil õpib ligi 7000 üliõpilast ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast. Tule õpi vajalikud teadmised ja kasulikud oskused!

 • Merkuur OÜÕpilaste teadusfestival

Merkuuri meeskond on välja arendanud puidu, metalli- ja inseneeria valdkonna mobiilsed töökojad ja töötoad, kus tutvustame osalejatele erinevaid töövõtteid, töövahendeid ning pakume käed-külge viisil võimalust valmistada erinevaid põnevaid tooteid.

 • MTÜ Wikimedia EestiÕpilaste teadusfestival

MTÜ Wikimedia Eesti (WMEE) edendab eestikeelset Vikipeediat ja teisi vikiprojekte eesti ja võru keeles, samuti Eesti-teemalise info kajastamist teiskeelsetes Vikipeediates. WMEE tegutseb selle nimel, et suurim eestikeelne entsüklopeedia Vikipeedia areneks ja vahendaks kogu ühiskonnale kvaliteetset informatsiooni. Vikipeedia on ka teaduse populariseerija ja seda saab kasutada mitmekülgse õppevahendina, mis arendab õpilaste digi- ja meedipädevust, eneseväljendus- ja kirjutamisoskust emakeeles, autoriõiguste mõistmist ja koostööoskust.

 • Sihtasutus Tartu 2024Õpilaste teadusfestival

Tartu koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn 2024. aastal. Õpilaste teadusfestivalil tutvustab Tartu 2024 oma programmi ja pakub võimalust miksida tehnoloogiat ja kultuuri. Mida täpsemalt - selleks tule külasta Tartu 2024 ala!

 • Junior Achievement Eesti SAÕpilaste teadusfestival

JA Eesti missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, toetada ettevõtlust suunavaid valikuid ning kujundada noortes majanduslikult mõtlemist.

 • Tallinna LinnamuuseumÕpilaste teadusfestival

Tallinna Linnamuuseum tegeleb Tallinna linna ja selle elanikega seotud ajalooliste materjalide kogumise, säilitamise, teadusliku läbitöötamise ja tutvustamisega. Muuseum teeb kuuldavaks ja nähtavaks siin aegade jooksul elanud inimeste – linnakodanike lood, räägib muutuvast linnakultuurist ja pakub kohtumispaika linnakultuuri mõtestamiseks ja paremast linnast unistamiseks. Tallinna Linnamuuseum koosneb seitsmest selgelt eristuva looga filiaalist, mis teevad omavahel tihedat ja loovat koostööd, et pakkuda elamust erinevatele külastajarühmadele.

 • PraktikalÕpilaste teadusfestival

Praktikal on innovaatiline loodusainete õpetamise ökosüsteem, mis teeb õppimise eluliseks ja õpetamise lõbusaks. Kuivad füüsikatunnid on ajalugu juba enam kui 100 koolis ning see arv kasvab iga nädal. Lisaks katsekomplektidele ja tarkvarale teeb Praktikali eriliseks meie kogukond – koondame motiveeritud õpetajaid ja inspireeritud õpilasi, et üheskoos jõuda veelgi kaugemale.

 • Pernova hariduskeskusÕpilaste teadusfestival

Pernova on Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud uuenduslik loodus-, tehnoloogia- ja tehnikavaldkonda lõimiv teedrajav hariduskeskus, mis kujundab jätkusuutlikku mõtteviisi ja keskkonnateadlikku käitumist.

 • Tartu Ülikooli muuseumÕpilaste teadusfestival

Tartu Ülikooli muuseum tutvustab haridusprogramme, näitusi ja tegevusi, mida pakume kõigile kooliastmetele oma erinevates majades - ajaloolises toomkirikus, Tartu tähetornis ja ülikooli peahoones asuvas Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. 

 • Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaedÕpilaste teadusfestival

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kutsub loodus- ja keskkonnahariduslikele õppeprogrammidele ja huvitegevustele meie ekspositsioonides ja õppeklassides, linnaruumis ja loodusradadel. Õpilaste teadusfestivali messil saab meie lauas panna end proovile meie õppeprogrammidest pärit nuputamisülesannete lahendamisel.  

 • Eesti Kunstiakadeemia Õpilaste teadusfestival

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust pakkuv ülikool. EKA pakub õppimiseks enam kui 30 õppekava, kuid kooliga saab tutvust teha juba enne sisseastumist - näiteks tudengivarjuks tulles või EKA eelakadeemia kursustel osaledes. Õpilaste teadusfestivali messialalt saad veelgi rohkem infot EKA põnevate õppimisvõimaluste ning siin tehtava teadustöö kohta. Astu julgelt ligi!