Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss

Sündmus

kuni

Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaal

Pilt 1

Foto: 2022. aasta ingliskeelse konkursi esikolmik.

Kõik Tartu Ülikooli doktorandid ja nooremteadurid on oodatud 28. septembril ülikooli kolme minuti loengute konkursile, et tutvustada ülikooliperele, žüriile ja avalikkusele oma teadustööd. Konkurss toimub nii eesti kui ka inglise keeles ja igast loengust valmib kohapeal videosalvestis.

Kolme minuti loengute konkurss on noorele teadlasele hea võimalus leida oma teadustööle laiemat avalikku kõlapinda, arendada oma esinemis- ja suhtlusoskust ning tutvuda eri teadusvaldkondades tegutsevate kolleegide tööga. Üle-eestilise konkursi „Teadus 3 minutiga“ 2023. aasta finaalis Tartu Ülikooli edukalt esindanud mikrobioomika nooremteaduri Kertu Liis Kriguli sõnul pakub kolme minuti loengute konkurss doktorandile võimalust oma teadustöö ühiskondlik väärtus sügavalt lahti mõtestada ja katsetada, kas selle olulisust suudetakse mõistma panna ka teised.

„Usun, et enamik osalejatest saavad juba pärast eelvooru ideid, kuidas teha konverentsidel selgemaid ettekandeid ja mil viisil tutvustada ka lähedastele oma tööd nii, et vaikuse asemel tekiks lisaküsimusi. Konkursi boonus on võimalus saada kiire ülevaade sellest, kui põnevaid asju Eesti teaduses korda saadetakse,“ ütles Krigul. 

Kõigile konkursil osalejatele annab žürii põhjaliku tagasiside, edukamaid noori teadlasi ootab rahaline preemia. Kolm parimat eestikeelset esinejat saavad lisaks võimaluse esindada Tartu Ülikooli Eesti Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus 3 minutiga“. Parima ingliskeelse esineja loengu salvestis saadetakse Coimbra grupi rahvusvahelisele kolme minuti loengute konkursile. Koostöös ERR Novaatori ja UT ajakirjaga pakume konkursil kõlanud teemakäsitlustele ka avaldamisvõimalust. 

Noor teadlane, tule ja räägi oma teedrajavast teadustööst! 

Osalemiseks tuleb hiljemalt 14. septembril täita eesti- või ingliskeelne registreerimisvorm olenevalt loengu esitamise keelest. Kõik noored teadlased saavad 20. septembril soovi korral osaleda ka praktilisel ingliskeelsel koolitusel. 

Neljapäeval, 7. septembril kl 14.15–15.15 toimub teabetund „Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?“, kus selgitavad Tartu Ülikooli kolme minuti loengute konkursil edukalt osalenud doktorandid Kertu Liis KrigulJürgen Karvak ja Kristo Raun, miks tasub noortel teadlastel konkursist osa võtta.

Konkursiks peab ette valmistama kaasahaarava eesti- või ingliskeelse loengu, milles võetakse kuni kolme minuti jooksul kokku uurimistöö ajendiks olnud probleem, selle lahendamisviisid, esialgsed tulemused ja mõju. Kindlasti tuleb ettekandes kirjeldada, mida on teadustöö käigus teada saadud, kellele ja kuidas on töö oluline ning mis on lähenemisviisis uudset ja põnevat. 

Täpsed konkursitingimused, hindamiskriteeriumid ja ettevalmistuseks vajaliku teabe leiab Tartu Ülikooli kodulehelt

Konkurssi korraldavad Tartu Ülikooli õppeosakond, turundus- ja kommunikatsiooniosakond ning rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond.