Saaremaa haridusuuenduskonverents „DISAINIME KOOS”

Sündmus

Saaremaa Gümnaasium

disainime koos

Praktilised töötoad ja inspireerivad loengud Äli Leijeni, Margus Pedaste, Haridusdisaini Keskuse ja Saaremaa Gümnaasiumi õpetajate juhtimisel.

---

Äli Leijen, Margus Pedaste

Õpetajate ja haridusjuhtide toetamine oma töö reflekteerimisel ja professionaalsel enesearendamisel, lähtudes õppiva professionaali käsitlusest ja tegevusvõimekuse ökoloogilisest mudelist.

Merike Rehepapp ja Helen Arov

Avatakse disaini kui jätkusuutlikkusele suunatud distsipliini, mis aitab kiirelt muutuvates oludes probleemide süsteeme tuvastada ning neid vastutustundlikult lahendada.

Saaremaa Gümnaasium

Haridusdisaini õpikogukond toob esile viise, mil moel disainerlik mõtteviis on kooli toimimisviise avanud, õpetajate koostööd mõjutanud ning õpetaja ja õpilase koostoimimist mõtestanud.

---

Haridusuuenduskonverentsi „Disainime koos“ kava
25.–26.10 Saaremaa Gümnaasiumis

25. oktoober
10.00–11.00 – Konverentsi külastajate registreerimine, kohvilaud
11.00 – Avasõnad ja SG tutvustamine + tutvumine (Ivo Visak, Monika Mander)
11.45–13.00 – Loeng „Professionaalsus ja tegevusvõimekus“ (Äli Leijen (TÜ õpetajahariduse professor), Margus Pedaste (Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor))
13.00–14.00 – Lõuna
14.00–15.00 – Loeng „Professionaalsus ja tegevusvõimekus“ (Äli Leijen (TÜ õpetajahariduse professor), Margus Pedaste (Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor))
15.00–16.30 – Erinevad töötoad, parimate praktikate tutvustamine. Näiteid töötubadest: „Klassijuhatamisest mentorluseni“, „Lõimingust koosloomeni“, „Kuidas disainida kooli?“, „Sotsiaalainete lõimitud ülesanded“; „Matemaatika ja origami“, „Kärla kooli kogemuslugu“, „Akadeemiline arutelu haridusdisaini metoodikast“, „Professionaalsus ja tegevusvõimekus“, „Põgenemistoa metoodika tutvustamine mobiilse noorsootöö bussis“.
16.30–18.00 – Maailmakohviku formaadis suhtlusring suupistetega

26. oktoober
9.30–10.00 – Hommikukohv
10.00–12.00 – Haridusdisain (Merike Rehepapp (MTÜ Haridusdisaini Keskuse juht) ja Helen Arov (TLÜ kunstide didaktika nooremlektor)
12.00–13.00 – Lõuna
13.00–14.30 – Erinevad töötoad, parimate praktikate tutvustamine. Näiteid töötubadest: „eTwinning ja rahvusvaheline koostöö“, „Koosloome muusika näitel koos praktilise osaga“, „Õpilaste toetamisest“, „Tuleviku matemaatika ja teistsugune matemaatika“, „Loovkirjutamine“, „Professionaalsus ja tegevusvõimekus“, "Kuidas luua toetav ja motiveeriv töökeskkond?", "Valikõppeaine "Oma tee 1.–9. klass"", „Põgenemistoa metoodika tutvustamine mobiilse noorsootöö bussis“.
14.30–15.00 – Konverentsi lõpetamine

Registreeri ennast konverentsile siin: tinyurl.com/43tx2xws

Ürituse Facebooki üritus asib SIIN!