Madli tunneb muret noorte enesevigastamise ja sellega toimetuleku pärast

Tähelepanekud inimeste enesevigastamise kohta andsid Madli Olbreile tõuke teemat rohkem uurida ning mõista tegude tagamaid.

Vaimne tervis ning noorte enesevigastamine tekitab paljudes noortes muresid. Teema mõistmiseks ja teiste aitamiseks otsustas Madli saada keerulisest küsimusest parema ülevaate ning läbi saadud teadmiste ka teisi aidata. „Sain aru, et see on paljude jaoks suur probleem ning lootsin, et saan oma uurimustööga aidata teemat mõista ning samas ise rohkem enesevigastamise psühholoogiast teada“.

Tööd kirjutades pidas ta kõige olulisemaks allikate usaldusväärsust. Kuna uuritav valdkond on raske ja teema käsitlemine võib noori kurvastada, siis tuleb olla ettevaatlik ja delikaatne. Teoreetilise info kogumiseks kasutas Madli erinevaid allikaid, kuid peamiselt ingliskeelseid raamatuid ja peaasi.ee veebilehte, kuna teadis, et seda veebilehte haldavaid väljaõppinud psühholooge saab usaldada.

Madli töö hüpoteesid olid, et noored teavad, mis on enesevigastamine; suurel osal noortest on kokkupuuteid inimestega, kes end vigastavad; noored ei oska sel teemal oma lähedasi toetada ja aidata. „Suur osa noortest tunnevad, et nad ei oska sõpra piisavalt aidata, kui sõber vigastab end. Oli huvitav näha, et enamik müüte (nt ennast vigastatakse, et saada tähelepanu) pole tõesed ja noored teavad seda. Samas sai kinnitust hüpotees, et peaaegu kõik noored on kokku puutunud enesevigastamisega (sõbrad või nad ise on end vigastanud),“ kinnitab Madli hüpoteese.

Pilt 3Tehtud töö sai esitatud ka õpilaste teadustööde konkursile, kus Madli pälvis uurimistöö kolm eripreemiat: Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Eesti Noorte Teaduste Akadeemialt ning Sotsiaalministeeriumilt. Preemia andjad tõid välja, et teema keerukusest hoolimata suutis õpilane sellele läheneda oskuslikult ja delikaatselt. Töö tulemused on ühiskondlikult kõnekad, järeldused ning soovitused pakkuda koolis ning vanematele abistavaid vaimse tervise esmaabi koolitusi on asjakohased ning rakendatavad.

Üks osa õpilaste teadustööde konkursist oli ka oma töö tutvustamine õpilaste teadusfestivalil. „Töö esitamine teistele oli väga silmiavav,“ täpsustab Madli, „nägin, kuidas mõned täiskasvanud ei olnud teemaga kursis, samas pidasid noored teemat rohkem kui oluliseks ning mõistsid ja huvitusid mu tööst.“ Madli tõi välja, et inimesed tundsid huvi ning olid teema osas väga toetavad.

Põhikooli lõpetav Madli ei soovi küll midagi lubada, kuid tal on mõte minna õppima midagi sotsiaalteaduste valdkonnast. Huvi pakuvad psühholoogia, õigusteadus ja rahvusvahelised suhted. „Tahaksin väga arendada oma kirjutamisoskust ning ehk kunagi isegi välja anda oma raamatu,“ lisab ta.

 

Loe Madli Olbrei töö „Uurimustöö enesevigastamise kohta“ kokkuvõtet õpilaste teadustööde kogumikust: Teadusfest-2023_kogumik_veeb.pdf (miks.ee).

Avaldatud: 07.08.2023
Fotod: Johanna Adojaan