Bulgaaria noored otsisid muutlikke tähti

Bulgaarlased Teodor Dimitrov Aleksiev Sofiast ja Simona Lyubomirova Hristova Rusest õpivad praegu Amsterdami ülikoolis füüsikat, kuid kaks aastat tagasi alustasid nad oma uurimisprojektiga, mis andis neile võimaluse osaleda Euroopa noorte teadlaste konkursil. Noorte projekt kandis nime „Muutlike tähtede otsimine avatud klastrites: uus algoritm ja rakendus“.

Aleksiev ja Hristova tegid töö käigus avatud klastrite süvafotomeetria ehk väga pika säriajaga mõõtmised. Nende mõõtmiste eesmärgiks oli leida tuvastamata varjutusmuutlike kaksiktähti. Vanuse, asukoha ja tähtede tiheduse põhjal valisid nad uurimiseks klastrid NGC 7243 ja NGC 6940.

Foto: Euroopa Komisjon

„Kasutasime võimalike muutlike tähtede leidmiseks enda algoritmi, mis põhines valguskõveratel. Võtsime arvesse mitmeid mõjusid, et määrata, millised tähed on päriselt muutlikud,“ selgitas Aleksiev.

Kahe klastri vaatlemine

Töö tulemusel leidsid noored NGC 7243 klastrist üheksa uut muutlikku tähte ja NGC 6940 klastrist rohkem kui 20. „Klassifitseerisime tuvastatud muutlikud tähed nende valguskõvera omadusi tõlgendades. Enamik objekte osutusid varjutusmuutlikeks kaksiktähtedeks. W UMa-tüüpi kaksiktähtede osakaal on oluliselt suurem NGC 6940 klastris, mida saab selgitada klastri hilisema arengustaadiumiga,“ kirjeldas Hristova.

Nende töö sai alguse suvelaagris, kui juhendaja aitas teemat kitsendada. Ühel aastal tegid nad esimese klastri vaatlusi, teisel vaatlesid teist klastrit. Bulgaarlased tahaksid edaspidi oma algoritmi rohkem testida, et sellele tööd anda.

Soovivad uurida universumit

Amsterdami ülikooli valisid nad seepärast, et tutvuda rahvusvahelise seltskonnaga, vahetada atmosfääri ja näha kuidas nad välismaal elamise ning kultuurišokiga toime tulevad. Oluliseks kaalukeeleks osutus ka tõsiasi, et Bulgaaria ülikoolide tase ei pruugi olla nii kõrge, selgitas Hristova.

Edasises elus tahavad nad otsida, avastada, uurida – olla osa universumi tundmaõppimise protsessist. „Oleme midagi juba teinud ja see annab kindluse edasitegutsemiseks, sest teame, et oleme selles head,“ ütles Aleksiev.

Bulgaarlased ütlesid, et noored inimesed võiksid erialavalikul reaalteadustele rohkem võimalust anda. „Iial ei või teada, kus sa oled viie aasta pärast, aga inimesed saavad aidata, kui endal huvi on,“ julgustasid nad eakaaslasi uurimistööle.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?