Hispaanlannad uurisid metallühenditega vee puhastamise võimalusi

Laura García Villagrasa ja Isabel Hartgring otsisid oma keemia-teemalise projektiga ideaalset kokteili vee saastest puhastamiseks. Täpsemalt uurisid nad raua ja nikli ühendi fotokatalüütilist efektiivsust orgaaniliste ainete lagundamisel.

Tüdrukud ütlesid, et veereostus on ülemaailmne probleem, mis süveneb ärevust tekitava kiirusega, ja üheks seda põhjustavatest teguritest on orgaanilised ühendid. „Uurisime vee puhastamise võimalusi uute materjalidega, et see oleks tõhus, aga ka keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik. See on nii lai, aga samas nii oluline valdkond, et seal on ikka parendamise võimalusi,“ rääkis Hartgring.

Foto: Euroopa Komisjon

Hispaanlannade projekti eesmärk oli leida meetod kasutades kõrgetasemelisi oksüdatsiooniprotsesse. Nad hindasid erinevate pooljuhtmaterjalide fotokatalüütilist võimekust kombinatsioonis vesinikperoksiidi, hapniku ja nähtava valgusega ning metallorgaanilistel ühenditel olid parimad tulemused. Kusjuures, raual põhineval metallorgaanilisel ühendil oli suurepärane metüleensinise lagundamiskiirus ning seda oli ühtlasi võimalik mitmes järjestikuses tsüklis uuesti kasutada, täites seega kavandatud eesmärgid.

Järk-järguline mõistmine

García Villagrasa sõnul ei teadnud tüdrukud kolm aastat tagasi, 14-15-aastaselt projekti alustades keemiast midagi, kuid kui kool pakkus välja võimaluse uurimistööd teha, siis hakkasid nad mõtlema globaalprobleemidele, millele lahendust otsida võiks.

„Keemia on äge ja tänu oma keemiaprojektile saime aru, et teadustöö on see, mida meile tõeliselt teha meeldib,“ rääkisid tüdrukud. Nad lisasid ka, et uurimistöö algus ei läinud neil sugugi lihtsalt ja segadust oli omajagu. „Alustasime siis taas algusest, samm-sammult – hüpoteesid, nende tõestamine ja nii edasi,“ kirjeldas Hartgring.

García Villagrasa lisas, et uurimistöös on kõik sammud vajalikud ja kõik katsed kasulikud, sest just nii saab teada, millised ühendid toimivad ja millised mitte ning neid teadmisi saab teistele edasi anda. „Kui mingi ühend ei andnud meile soovitud tulemust, siis on ju ka see ikkagi tulemus – edaspidi teame, et see ei toimi,“ selgitas ta.

Inimestele abi

Projekti soovivad tüdrukud edasi arendada, et meetodit suuremal skaalal katsetada. Nad avaldasid lootust jätkata koostööd Valencia Ülikooliga, kus laboris nad senise töö on teinud.

Hartgring asus sel sügisel samasse ülikooli ka toitumise erialale õppima. „Mulle meeldib söök, aga samas on järjest suurem mure inimeste ülekaalulisus ja toitumishäired, näiteks anoreksia. Leidsin, et selle erialaga saan aidata inimestel neist probleemidest üle saada,“ rääkis ta.

García Villagrasa õpib Barcelona Ülikoolis biomeditsiini esimesel kursusel. Kuigi tema algne soov oli õppida arstiks, siis kaalukeeleks sai biomeditsiini uudsus ja võimalus teadustöö abil uusi raviviise arendada.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?