Lõuna-Korea noormees arendab silmakontrollimise rakendust

Diabeetiline retinopaatia ehk silma võrkkesta kahjustus on esimest tüüpi suhkruhaigete pimedaksjäämise peamine põhjus. Pikaajaline suhkruhaigus kahjustab silma võrkkestas olevaid väikeseid veresooni, mistõttu nägemine halveneb ja võib täielikult kaduda. 16-aastane Lõuna-Korea noormees Sungjun Han uuris võimalust klassifitseerida nii diabeetilist retinopaatiat kui silma tagaosa turset ehk makulaarset ödeemi automaatselt pilditöötluse abil.

Foto: Euroopa Komisjon

Han ütles, et nende kahe laialt levinud silmaprobleemi tuvastamiseks ja võimalusel nägemiskahjustuste edasiarenemise takistamiseks oleks vaja automaatset sõeluuringut. „Praegune meetod sõltub arsti otsusest ja arstil võtab palju aega, et iga inimese silmapõhja fotosid analüüsida, aga nii võib efektiivseks sekkumiseks juba hilja olla,“ selgitas ta.

Viimase kolme aasta jooksul on Han töötanud välja ja katsetanud võimalikku alternatiivset lahendust.

Kontroll inimestele kättesaadavamaks

Pilditöötlus algas silmapõhjafotode sorteerimisega retinopaatia raskusastme alusel. Seejärel jaotas Han kõik võrkkestad väikesteks osadeks, mida kujutas hiljem 3D-graafikutena, kus z-telg märkis osade heledust. Kahjustuste leidmiseks kasutas ta 3D-regressiooni. „Terveid silmaosi sai tasandiga mudeldada, aga kahjustunud osi mitte, seega esialgse graafiku punktid, mis olid tasandist kaugemal, olid kahjustused,“ selgitas ta ja lisas, et tuvastas meetodi abil edukalt kõigi võrkkestade kahjustused.

Noormees ütles, et tema eesmärgiks on luua automaatne diagnoosmismeetod, et vähendada inimteguri mõju ja muuta meetod veebirakenduse abil inimestele lihtsamini kättesaadavaks. Kui oma silmi oleks lihtsam kontrollida, teeksid seda tema arvates rohkemad inimesed ja nii saaks silmaprobleemidele jaole selliselt hetkel, kui ravist veel abi võib olla.

Nauditav protsess

Han tegi valmis esialgse mobiilirakenduse versiooni ja pärast Euroopa noorte teadlaste konkurssi on tal plaanis tagasi Lõuna-Koreasse pöördudes alustada läbirääkimisi mõne firmaga, et luua sellised läätsed, mis saab telefonidega ühendada, et oma nägemist kontrollida.

Konkursil žüriiliikmetelt saadud tagasisidet peab ta väga heaks, et oma informaatika valdkonna projekti veel paremaks teha.

Tulevikus soovib noormees saada arvutiteadlaseks. Uurimisprojekti tegemine andis talle aimu, et selline elu sobib talle. „Panustasin kogu oma koolivälise aja ja nädalavahetused sellele projektile ja nautisin seda protsessi väga,“ rääkis ta.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?