Matemaatika aitab taanlasel keeli uurida

Neil päevil Londoni Ülikooli kolledžis filosoofiaõpinguid alustav 19-aastane taanlane Gustav Møller Grimberg lõpetas kevadel Kopenhaagenis Vibenshusi gümnaasiumi. Euroopa noorte teadlase konkursil pälvis tema matemaatikavaldkonna uurimistöö „Võrdleva entroopia analüüsi kasutamine keelte ajaloolise lahknevuse dateerimiseks ja kvantifitseerimiseks“ nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Wolfram Researchi eripreemia.

Foto: Euroopa Komisjon

Noormees ütles, et preemiate pälvimine on tema jaoks põnev üllatus, sest kõik konkursil osalenud inimesed on väga andekad ja suhtuvad oma uurimistöösse suure kire ja pühendumisega.

Kui matemaatikaga tegeles Møller Grimberg koolis olles, siis peale tunde osales ta Kopenhaageni ülikoolis lingvistika evolutsiooni loengutel. „Matemaatika on väga hea tööriist keelte uurimiseks ja mulle on alati huvi pakkunud ka keelte õppimine,“ rääkis noor teadlane ja nimetas oma lemmikuteks just taani ja rootsi keele, mida ta ka oma projektis uuris.

Tulemuste võrdlus annab uusi vastuseid

Täpsemalt uuris ta, kuidas on võimalik rakendada informatsiooniteoreetilist korrapäratuse määra ehk entroopiat ja sagedusjaotust lingvistiliste erinevuste ehk kahe keele ajaloolise lahknevuste kirjeldamiseks. Näidetena kasutas ta taanikeelseid tekste ja valitud lõike taani- ja rootsikeelsest Piiblist.

Tulemused tõestavad Møller Grimbergi hinnangul, et võrdleva entroopia analüüse saab rakendada sugulaskeelte ajaloolise põlvnemise analüüsimiseks ja erinevate kirjakeelesüsteemide lingvistiliste erinevuste kvantitatiivseteks uuringuteks. „Matemaatiliselt leitud tulemusi keele arengu kohta on võimalik võrrelda ajalooliste sündmustega ja nii võib leida põhjuseid miks kaks keelt on üksteisele lähenenud või hoopis üksteisest eemaldunud,“ selgitas ta.

Matemaatika ja filosoofia koos

Filosoofiaõpingute kõrvalt kavatseb noor taanlane loodud tarkvara edasi arendada ja rohkem ajaloolisi uuringuid ette võtta, et mõista keelte arenemise perspektiive ja põhjuseid, sest nii taani kui rootsi keel on talle väga olulised.

Filosoofia valis ta aga oma erialaks sel põhjusel, et see sarnaneb matemaatikaga – mõlemas on vaja abstraktset lähenemist.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?