Sloveenia noored arendasid vähiravi

Sloveenid Domen Kulovec (19), Uroš Prešern (20) ja Tristan Kovačič (20) uurisid oma meditsiinivaldkonna projektis vähiravi uudsemat tehnikat, mida nimetatakse suunatud ravimi kohaletoimetamiseks. Täpsemalt tegelesid nad tsüsteiinkatepsiinide aktiivse sihtmärgistamisega tsüstatiin C-ga konjugeeritud liposoomidega. Noormeeste töö pälvis Euroopa noorte teadlaste konkursil Euroopa komisjoni vastutusalasse kuuluva Joint Research Centre’i eripreemia ehk võimaluse veeta kaks päeva Itaalias Ispras asuvas teaduskeskuses.

Kovačič rääkis, et keemiravi saavad inimesed kogevad palju ebameeldivaid kõrvalmõjusid, sest kemoteraapia mõjutab ka terveid rakke. Suunatud ravimi kohaletoimetamine võib aidata neid mõjusid vähendada, sest ravim kapseldatakse nanoosakesse ja sihtivaid ligandeid kasutades jõuab see ainult vähirakkudeni ja suurendab ravimi konsentratsiooni just seal, kus seda enim vaja. „Meie töö oli sellise süsteemi valmistamisest, mis suudaks ravimi kapseldada ja ainult vähirakkudeni toimetada,“ ütles ta.

Oodatud ja ootamatud tulemused

Noormehed töötasid Sloveenia juhtiva teaduskeskuse, Jozef Stefani instituudi molekulaarbioloogia osakonnas, kus keskendutakse palju just ravimi kohaletoimetamiseks vajalike sihtivate ligandite leidmisele. „Meid huvitas vähiravi, sest see on meie ühiskonnas üha suurem probleem, ja kuna instituudis keskendutakse sellele teemale, siis otsustasimegi oma panuse anda,“ ütles Kovačič.

Uurimuse eesmärk oli liita liposoom tsüstatiin Cga, mis on võimeline tsütotoksilisi ravimeid aktiivselt sihtmärgistama ja kapseldama. Madalmolekulaarne valk tsüstatiin C on katepsiinide inhibiitor. Töö käigus leiti, et katepsiin B on sobiv sihtmärk. Tsüstatiin C DNAd muteeriti tsüstatiini asendusega, et viia sisse vaba tiool-rühm, mis on võimeline liposoomiga konjugeeruma. Järgnevalt ekspresseeriti seda E. Coli’s ja isoleeriti raku lüsaadist. Seejärel katsetati edukalt inhibeerivat toimet.

Kuigi enamjaolt vastasid katsete tulemused ootustele, siis kohtusid noored teadlased töö käigus ka paari probleemiga. Ootamatuse valmistas uurimise viimane samm, mis ei läinud plaanipäraselt. „PEG liposoomid konjugeeriti tsüstatiin C-ga ja neid analüüsiti. Inhibeeriv toime ei leidnud kinnitust. Saame SS-reduktsiooni ja tsüstatiin C dimerisatsiooni uurida ja pakkuda välja ideid, kuidas meetodit optimiseerida nii, et see tõeliselt efektiivne oleks,“ rääkis Kovačič.

Kasvamine teaduselu suunas

Euroopa noorte teadlaste konkurss meeldis noormeestele väga. Neile avaldas muljet nii ürituse korraldus kui Eesti ise. „Nautisime uute inimestega kohtumist ja projektide üle arutlemist. Oleme väga rahul ja õnnelikud, et saime sellisel üritusel osaleda,“ rääkisid nad.

Praeguseks on sloveenid alustanud teaduse- ja meditsiiniõpinguid erinevates ülikoolides ja pole veel jõudnud projekti kallal edasi töötada, kuid nad soovivad seda teha nii kiiresti kui võimalik. „Usume, et see on väga paljulubav valdkond ja me usume, et uuritud meetod on edukas,“ ütles Kovačič. Ta lisas, et teadusest saab ilmselt üks nende elu nurgakividest.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?