Loodusõhtul vestleme Eesti esimese analoogastronaudiga

Sündmus

18:00 kuni 20:00

Tartu Ülikooli loodusmuuseum (Vanemuise 46, Tartu)

üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

4. oktoobri loodusõhtul tuleb juttu ekstreemsete meeskondade meeskonnatöö uurimise eesmärkidest ja vajalikkusest. Toetudes kahe erineva kosmose analoogmissiooni ja -jaama kogemustele, räägib Andres Käosaar pikaajaliste mehitatud kosmosemissioonide kitsaskohtadest ning samuti omaenda uurimisala katseisikuks olemisest. 

Andres Käosaar uurib ekstreemsetes tingimustes, nagu kosmosejaamad ja polaaralad, töötavate meeskondade meeskonnatööd. Andres suundus pärast Tartu Ülikooli psühholoogia magistrikraadi omandamist Ameerikasse Kesk-Florida Ülikooli doktorantuuri, et olla NASA-le ja kosmosepsühholoogia spetsialistidele lähemal.  
 
Andres on hetkel seotud mitme erineva NASA ja Ameerika Kaitseministeeriumi rahastatud projektiga, uurides nii lähisuhete, kultuurilise mitmekesisuse kui ka meeskonnakognitsiooni mõjusid meeskonnatööle. Andres on ka ise liitunud kahe kosmose analoogmissiooniga, et uurimissubjekte paremini mõista: simuleerides elu Marsi uurimisjaamas 2022. aastal Utah' kõrbes ning simuleerides elu Kuu uurimisjaamas 2023. aastal Põhja-Poolas.
 
Loodusõhtu „Ekspeditsioon kosmosesse maapinnal. Analoogastronaudid –  miks ja kellele?“ toimub 4. oktoobril kell 18 Zoomis. Loodusõhtust saab samuti osa võtta Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seminarialal. Kohapeal pilet on 3 eurot.

Osale loodusõhtul üle veebi Zoomis:
https://ut-ee.zoom.us/j/93859325804?pwd=WDF2MUlieGdJVG0ydHF5UEJaMmpOUT09
Kohtumise ID: 938 5932 5804
Sissepääsukood: nasa
  
Lisateave:     

Tartu Ülikooli loodusmuuseum     
tel 737 6076     
loodusmuuseum@ut.ee      
www.natmuseum.ut.ee