Aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2022 konkurss

inseneeria

Eesti Inseneride Liit (EIL) kuulutab välja 2022. a aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase konkursi. Kui tead kedagi, kes väärib esiletõstmist, siis anna temast teada. Näitame ühiselt, et meie seas on nutikaid insenere ja tublisid tehnikatudengeid, ning aitame propageerida inseneriharidust!

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

Aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

Aasta tehnikaüliõpilane – kandidaadi esitamise tähtaja seisuga õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes, õpingud ei tohi olla lõpetatud.

Hindamise kriteeriumid:

  • 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel insenerikutse(d)
  • 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt 19.11.2022.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatus.

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director Inseneeria.

Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL asutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu, mille asutamisest möödub sel aastal 100 aastat, järglane. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige.

Vaata lähemalt TalTechi kodulehelt!

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?