AHHAA tegi ringi peale tervele Eestile

teadus ratastel

2022. aasta septembri viimasel nädalal reisis kaks AHHAA teadusteatritegijate tiimi kõigisse Eesti maakondadesse, et viia ühte iga maakonna kooli köitev teadusteatrietendus.

Projekti “Ahhaa, teadus ratastel!” toetas Eesti Teadusagentuur ja see toimus rahvusvahelise Teadlaste Öö nädalal ning lisaks teadusteatrietendusele olid koolidesse kutsutud esinema ka erinevad teadlased ja teaduse populariseerijad. Ringreisi eesmärgiks oli aidata iga 15 Eesti maakonna ühes koolis läbi viia teaduspäeva. Täna puuduvad paljudel Eesti koolidel ressursid, et teadusteater endale külla kutsuda või sõita ise kaugemalt Tartusse kohale etendusi vaatama, mistõttu parandas projekt “Ahhaa, teadus ratastel!” raames kõikidesse Eesti maakondadesse teadusteatrietenduste viimine eelkõige nende kooliperede juurdepääsu meelelahutuslikele teaduse populariseerimise tegevustele, kellele jääksid need teenused muidu kättesaamatuteks.

AHHAA teadus ratastel

Esimene AHHAA teadusteatritegijate tiim käis läbi Avinurme, Tamsalu, Narva Kesklinna ja Loksa Gümnaasiumist, Oru Koolist, Emmaste Põhikoolist, Rapla Vesiroosi Koolist ja Paide Hammerbecki Põhikoolist. Teine tiim külastas Sillaotsa ja Põlva Kooli, Kääpa Põhikooli, Valga Gümnaasiumit, Viljandi Jakobsoni Kooli, Sindi ja Saaremaa Gümnaasiumit.

Lisaks AHHAA tiimidele, külastasid koole paljud teadlased ja teaduse populariseerijad: Arvo Tuvikene, Renno Raudmäe, Karl Kruusamäe, Päärn Paiste, Siim Pikker, Kaisa Põhako, Liina Tabri, Katriin Kristmann, Tuul Sepp, Merlin Liiv, Üllar Kivila, Erik Puura, Mari-Liis Tammik, Riinu Härmas ja Piia Post. Räägiti Universumist ja leiutamisest, keskkonnast ja robootikast, loodusest ja paljust muust huvitavast.

Väga paljud koolid said projektist ja AHHAA külastusest nii palju insipratsiooni, et korraldasid ka iseseisvalt teaduse nädalaid ja muud põnevat ja teaduslikku nii oma koolis kui ka terves kogukonnas.

Septembri viimasel nädalal koos üle-eestilise Teadlaste Öö nädalaga toimus esmakordselt Narva Teadusnädal, millele panid käe alla kohalikud koolid, muuseumid ja ettevõtjad, Narva Linnavalitsus, TalTech, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Ülikool, Päästeamet, Ida-Viru Haridusklaster ning AHHAA teaduskeskus. Nädala jooksul aset leidnud sündmustel osales üle 3000 lasteaialapse ja koolinoore. Narva Teadusnädal oli suunatud kõigile Narva lasteaiaõpilastele ja kooliõpilastele. Eesmärgiks oli näidata kõigile õpilastele kui ka õpetajatele, kui ägedad võivad olla loodusteadused ja õppimine. Noored said aimu robootikast ja programmeerimisest, samuti tegid koolides kohapeal töötubasid erinevad haridusasutused ning ka Päästeamet korraldas mereohutuse konteineri esitluse. Sellist üritust peetakse ka heaks hüppelauaks eestikeelsele haridusele üleminekul. Narva õpetajad said sellest väga palju inspiratsiooni ning kaaluvad järgmisel korral korraldada teadusnädalat üle maakonna, sest nii saaks harivast ja põnevast sündmusest osa võtta ka Jõhvi ja Kohtla-Järve õpilased.

Läänemaal asuvas Oru koolis tähistati Teadlaste Ööd 28. septembril teist aastat järjest ning selleaastased tegevused olid suunatud suuresti leiutamise ja keskkonnakaitsega seotud teemadele. Õpilased said ennast proovile panna erinevates teadusväljakutsetes, mis olid põhiliselt seotud matemaatika ja inseneeria valdkonnaga. Esinesid inspireerivad külalislektorid: Aare Baumer Energia Avastuskeskusest rääkis kaasahaaravalt leiutamisest ning geoloog ja keskkonnateadlane Erik Puura mõtiskles noortega teemal, kuidas teadus aitab meil loodust ja keskkonda hoida. Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist Ave Huugen viis läbi jäätmete sorteerimise töötoa ning kingituse teadusteatri etenduse näol tegi Teaduskeskus AHHAA, kes pani kaasa elama ka kõige tagasihoidlikumad õpilased.

Projekt “Ahhaa, teadus ratastel!” tõi teadusteatrietenduse elamused ja põnevad ning õpetlikud teadlaste külastused 4470 kooliõpilaseni. Teadlaste Öö raames korraldasid paljud koolid ka iseseisvalt sündmuseid, mille raames toimusid näiteks töötoad, teaduskohvikud, teadus- ja spordinädalad, teadusväljakutsed, õppesõidud, laagrid ja palju muud. Võib eeldada, et nii jõudis Teadlaste Öö vähemalt 10 000 õpilaseni Eestis.

 

Projekti “Ahhaa, teadus ratastel!” raames valminud artiklid, fotod ja video:

Refereeritud AHHAA kodulehelt.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?