Alustamas on uhiuus tuleviku insener-disainer programm

insener

Uus Tuleviku insener-disainer (TID) on uudne ja Eestis ainulaadne õppeprogramm, mille laiem teema on kliimamuutused ja nende mõju ühiskonnale. Programmi käigus saavad noored põhjaliku ülevaate inseneri, loodusteadlase ja disaineri elukutsest. Koos juhendajatega leitakse vastused küsimustele, milleks on need ametid vajalikud, millised on nende tööpõhimõtted ning kuidas nad oma töödes/tootearenduses üksteist täiendavad. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna Ülikool (TLÜ) ühendavad selles projektis inseneriteadmised ja -oskused loovuse, tähenduse ja kasutajakesksusega. Õppeprogramm „Tuleviku insener-disainer“ on suunatud 9. – 12. klasside noortele üle Eesti. Programmi on oodatud noored, kelle jaoks üldhariduskooli ainekavad ei paku piisavalt väljakutseid ning kes sooviksid õppida lähemalt tundma nii inseneeria ja disaini kui ka arhitektuuri valdkondi. Oluliseks omaduseks peame seoste nägemise oskust erinevate valdkondade vahel ja oskust erinevaid distsipliine omavahel ühendada. Oluline on tervikpildi nägemise võime!

2022. sügisel toimub uues TID programmis neli teemamoodulit:

  • Kuidas ehitada ise keskkonnasõbralikku sõidukit?
  • Kuidas võita toidusõda?
  • Milline on asjade tulevik?
  • Milline on ideaalne klassiruum?

Programm on suunatud 9.-12. klassi noortele üle Eesti.
Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti, üldjuhul algusega kell 10.00.
Teemamoodulites on kuni 10 õppepäeva, iga õppepäev on kuni 6 akadeemilist tundi ja päev sisaldab ka lõunapausi.
Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes nii TalTechi kui EKA seminariruumides, laborites ja töökodades. NB! Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes väiksemates gruppides või kombineeritult veebiseminaridena, kui kehtivad Covid-19 piirangud kontaktõppele.
Teemamoodulis osalemise tasu on 80 eurot. Infopäeval osalemine on TASUTA!
Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.
Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt tuge kas vene või inglise keeles.

15. oktoobril toimub programmi tutvustav infopäev – tutvu lähemalt programmi ja infopäevaga: https://taltech.ee/tid

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?