Andekuse aasta loovtööde konkurss

teaduskool

Tartu Ülikooli teaduskool on aastaid pakkunud andekatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid nii olümpiaadide, viktoriinide kui e-kursuste kaudu, mille tõttu on meie jaoks oluline tuua käesoleval andekuse aastal tavapärasest enam fookusesse andekate õpilaste märkamist ja toetamist.

Ministeeriumi tasandil on loomisel andepoliitika, kuid seni selgelt määratlemata andekuse mõiste. Kindlasti leidub kooliõpilaste seas erinevaid nägemusi ja mõtteid teemadel: mis on andekus ja kes on andekas; millised võiksid olla riiklikul, piirkondlikul ja kooli tasandil arengusuunad, mis andekate toetamises muutusi kaasa toovad ning missugune peab olema väärikas Eesti olümpiaadide medali kujundus.

Selleks korraldab Tartu Ülikooli teaduskool andekuse aasta loovtööde konkursi järgmistel teemadel:

1. “Andekus minu silme läbi” 

2. “Tulevikukool” 

3. “Eesti olümpiaadimedali kujundus”

Konkursi eesmärk on kutsuda üldhariduskoolide õpilasi üles mõtlema ja arutlema andekusest ühiskonnas ja isiklikus elus ning kuidas kool märkab ja toetab andekaid õpilasi täna ja tulevikus.

Töö formaat võib olla essee, meem, karikatuur, joonistus, video ja osalema on oodatud õpilased 1.–12. klassideni. Aega on selleks kuni 14. märtsini 2023. Loomulikult selgitame välja iga kooliastme parimad ja Grand Prix auhinnaks on Eestis toodetud maailma kõige turvalisem ja vastupidavam e-tõukeratas ÄIKE!

Konkursi juhendi leiate Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehelt aadressil: teaduskool.ut.ee/et/loovtoode-konkurss

Lisateave: Jaanus Sepp, Tartu Ülikooli teaduskooli arendus- ja koostöö peaspetsialist, 517 7091, jaanus.sepp@ut.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?