CASTIC – Aasia suurim noorte teadusvõistlus

Leiutis CASTICul

Tekst ja fotod: Kaili Kaseorg-Cremona

20.-26. juulini Hiinas Macaus toimunud 34. rahvusvahelisel õpilaste teadusmessil CASTIC (China Adolescent Science & Technology Innovation Contest) osales sel aastal kaks Eesti gümnaasiumiõpilast.

Andreas Must

Andreas Must, kes kevadel lõpetas Tallinna reaalkooli tegi oma uurimistöö teemal „Üldfosfori ja nitraatlämmastiku sisalduse spektrofotomeetriline määramine Tallinna lahe rannikuvees“. Teema vaatles lähemalt Tallinna lahe halva keskkonnaseisundi (eeskätt halb lõhn) põhjuseid. Uuringud on näidanud, et lõhna põhjustajaks on rannikul roiskuvad vetikavallid ja vetikate massilist vohamist põhjustab eutrofeerumine. Viimastel aastatel on arvatud, et kõrgeid toitainetesisaldusi põhjustavad sademevee kollektorid. Siiski on senimaani tehtud vähe uuringuid, mis käsitleksid Tallinna lahe toitainete (näiteks fosfori ja lämmastiku) sisaldust. Sedalaadi uuringu Andreas läbi viiski.

Carmen Piirsalu

Teise konkursil osalenud õpilase Carmen Piirsalu (lõpetas kevadel Tartu Tamme Gümnaasiumi) töö kandis pealkirja „LCT geeni positsioonis -13910C>T toimunud SNP esinemissagedus Tartu Tamme Gümnaasiumi 11. ja 12. loodus- ja meditsiiniklassi õpilaste hulgas ning nimetatud õpilaste teadmised hüpolaktaasia olemusest ja seosest geneetikaga.“ Carmeni uurimistöö võimaldas määrata geenitehnoloogiliste katsetulemuste põhjal hüpolaktaasia genotüübi (CC) esinemissagedust Tartu Tamme Gümnaasiumi 11. ja 12. loodus- ja meditsiiniklassi õpilaste hulgas (s.o valim). Uurimistöö tulemused kinnitasid, et LCT geeni positsioonis -13910 asuva geenialleeli C (põhjustab laktoosi imendumishäireid) ligikaudu 50%ne kadumine/asendumine populatsioonis on märk evolutsiooniliselt ebasoodsa teguri hääbumisest. Hüpolaktaasia kui toitumisega seotud geneetilise muutlikkuse uurimine on oluline inimese tervise, enesetunde ja teadlikkuse parandamiseks. Uurimistöö tulemused selgitasid nii mõnegi ainevahetushäirest mitte-teadliku õpilase vaevuste põhjuseid piimatoodete tarbimisel.

Castic_1

Sel aastal osales CASTIC’ul üle 400 Hiinast pärit õpilase, lisaks osales 224 õpilast ligi 300 projektiga 52 riigist ja territooriumilt. Võistlus käis 13 eri teadusvaldkonnas. Võistluse muutis huvitavaks tööde lai ampluaa ning väga paljude praktilisemat laadi tööde esitlemine. Lisaks oli näitusel väljas palju algklasside õpilaste projekte. Hiinas tundus just noorema vanuserühma seas olevat väga populaarseks uurimisteemaks kõik liiklusega seonduv. Samuti oli uurimistöid, mis seotud hiina meditsiini valdkonnaga.

Macau

Kolmest võistluspäevast kahel polnud õpilastega kaasas olnud saatjatel võimalik teadusmessi külastada, seega pakuti neile üsna tihendat kultuuriptogrammi loengute, Macau Ülikooli tunnustatud laborite külastamise ja linnaeksursioonide näol. Kuna Macau on väike, umbkaudu 30 km2 suurune piirkond ja omab eristaatust nagu ka hetkel teine kuum eristaatusega piirkond Hongkong, siis oli vaatamist ja ka kohalike käest pärimist küllaga. Iseasi, kas vastused neile küsimustele väga ausad olid.

Galaxy

Eripreemiaid jagati rohkem kui 40 eri organisatsiooni poolt, millest paljud olid ka väljastpoolt Hiinat. Põhipreemiaid jagati kõikidele osalejatele ning need ei olnud rahalised – osalejatele jagati lihtsalt medalid ja diplomid. Mõlemad Eesti osalejad said III preemia medali ja diplomi.

Video- ja fotomaterjali CASTICu kohta üldiselt leiab siit lehelt:  http://www.cyscc.org.cn/WhatWeDo/whatWeDo_do.aspx?type=Castic

Mis piirkond on üldse Macau?

Turg

Vastavalt Wikipediale: Macau (hiina Aomen) on Hiina erihalduspiirkond, mis asub Lõuna-Hiina mere rannikul, 60 km Hongkongist edelas. Hõlmab Macau poolsaare ning Taipa ja Coloane saared. Macau oli Portugali koloonia (faktooria), mis Hiinaga taasliitmisel 20. detsembril 1999 säilitas ülejäänud riigist erineva poliitilise ja majandusliku süsteemi ning ka oma raha (Macau pataaka). Piirkond on hasartmängukeskus. Näiteks 2016. aastal andis see majandussektor 47% Macau SKPst ületades käibelt ligi seitse korda Las Vegase vastavat numbrit. Samal aastal külastas piirkonda 31 miljonit turisti.

Hiina köök

Eesti õpilaste osalemist CASTICul toetas Hiina Rahvavabariigi suursaatkond Eestis. Õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi ning õpilaste  reisi Hiina korraldab Eesti Teadusagentuur

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?