eElurikkuse portaal – abiks looduse uurimisel

elurikkus

eElurikkus on avalik portaal, mis kuvab informatsiooni Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse kohta. Portaal toob kokku teaduse, seire ja rahvateaduse andmed, mis pärinevad mitmesugustest andmebaasidest. Andmebaase loovad nii üksikisikud, töörühmad kui ka asutused.

Loodusvaatlustel põhinevat infot koondav Eesti elurikkuse andmeportaal eElurikkus (https://elurikkus.ee/) avati 2008. aastal. Portaalis olevate liikide leiuandmeid on digitaliseeritud ja talletatud eri andmebaasidesse platvormil nimega PlutoF. See platvorm võimaldab kogutud andmed avaldada automatiseeritult ühtses andmeportaalis. eElurikkuse portaal ise põhineb veebimallil (https://living-atlases.gbif.org/), mida kasutab veel kümneid riike või asutusi kogu maailmas:

eElurikkuse portaalini on tee leidnud ka linnuvaatlejad ning nende eestvedamisel arendas Tartu Ülikooli loodusmuuseum harrastusteadlaste jaoks välja vaatluste sisestamise võimaluse. Tänasel päeval on eElurikkuse portaali 3,8 miljoni loodusvaatlusese seas 2,1 miljonit linnuvaatlust. Portaalist leiab ka Keskkonnaagentuuri hallatava loodusvaatluste andmebaasi (LVA) vaatlused, seega on eElurikkuses esindatud suurem osa Eesti loodusvaatlustest. Lisaks loodusvaatlustele leiab eElurikkusest ka Eesti teadusasutuste loodusteaduslike kollektsioonide info ning kirjandusviited Eestis elavate liikide kohta. Kokku on portaalis üle 4,9 miljoni andmekirje üle 31 tuhande liigi kohta.  

eElurikkus

eElurikkuse portaalis olevat infot saab otsida ja avastada väga mitmekülgse otsingumootori abil ning otsingutulemusi saab kuvada kaardil just nii nagu otsijale meelepärane. Portaalist saab otsida ja vaadata andmeid ka liikide esinemise kohta konkreetses maakonnas, linnas või kaitsealal, kuvada kaitsealuseid või punase nimestiku liike, võõrliike, veelinde – võimalusi on kümneid! Väga olulisel kohal on eElurikkuse liigilehed – iga liigi kohta on olemas koondleht, kust leiab kogu selle liigiga seotud info, mida eElurikkus vahendab, olgu selleks siis liigi esinemiste kaardivaade või DNA järjestused. 

Nendel kirjetel, mis on talletatud elurikkuse info halduseks mõeldud PlutoF infosüsteemis, on portaalis ka otselink. Nii saab aktiivse huviga loodushuviline või teadlane minna otse algandmete juurde ja kasutada veel täpsemaid ja võimsamaid infotöötlusvahendeid.

 

Tekst: Veljo Runnel
Avaldatud: 06.01.2022

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?