Eesti Inseneride Liit alustas oma inseneeriat tutvustava ürituste sarjaga „Inseneri infopäev“ Saaremaa Gümnaasiumis.

inseneeria

Inseneri infopäevade eesmärgiks on tutvustada Eesti erinevates gümnaasiumites ettekannete ja põnevate töötubadega inseneeria laiahaardelisust, inseneri elukutset ja selle karjäärivõimalusi. Igal infopäeval astuvad üles kohalikud insenerid ja ettevõtted, kes tutvustavad oma tööd ja edulugusid, ning tehnikaharidust andvate ülikoolide tudengid, kes viivad noortega läbi töötubasid ja tutvustavad tehnikaerialadel edasiõppimise võimalusi.

“Meie eesmärgiks on tutvustada noortele erinevaid ja põnevaid inseneeria valdkonna karjäärivõimalusi ning näidata, kui loov, huvitav ja mitmekülgne on inseneri elukutse. Meie inforuumis ei ole väga palju juttu inseneridest ega tehnikaalastest saavutustest, mistõttu ei pruugi noored teada, mida erinevad insenerid teevad. Ürituse esimene pool on pühendatud ettekannetele ning teises pooles saavad noored ettekannete poolt tekitatud sädet toita tehniliste töötubadega. Inseneri infopäevade ülesehitus võimaldab kontsentreeritud vormis tõsta noorte teadlikkust ja tekitada huvi inseneeria vastu“ räägib Eesti Inseneride Liidu inseneride järelkasvu strateegia projektijuht Kristi Kuusemets. 

Esimene Inseneri infopäev toimus 18.11 Saaremaa Gümnaasiumis. Üritusel tutvustas ehitusvaldkonda ja ehitusinseneri karjäärivõimalusi Merko Ehituse mudelprojekteerimise projektijuht ja endise Kuressaare Gümnaasiumi vilistlane Alan Väli ning laevainseneri elukutset Aasta Ettevõtteks valitud Baltic Workboatsi laevainsener ja Kuressaare Gümnaasiumi vilistlane Imre Kuusk. Kohale oli kutsutud ka Eesti Maaülikooli Tehnikaüliõpilaste Selts, kes elektroonika töötoas pani proovile noorte tehnilised teadmised ja oskused. Eesti Maaülikool ja Eesti Lennuakadeemia tutvustasid erialasid ning nendel õppimise võimalusi.

„Saaremaa Gümnaasiumi jaoks oli see päev ka tähiseks inseneeria ja matemaatika õppesuuna avamisele.  STEM-valdkonna hariduse populariseerimine on kooli jaoks olulisel kohal, selle valdkonna kursused on nii Tulevikutehnoloogiate kui ka „Meri ja keskkond“ õppesuuna programmis. Saaremaa Gümnaasium osaleb rahvusvahelises Erasmus+ programmis „STEM for future“. Loodame, et  inseneeria-valdkonna üritused koostöös Eesti Inseneride Liiduga muutuvad SG-s traditsiooniliseks.“ kirjeldab Saaremaa Gümnaasiumi õppekorraldusjuht Maidu Varik.

Eesti Inseneride Liit plaanib käesoleva õppeaasta jooksul korraldada vähemalt kaks sarnase vormiga infopäeva ning järgmisel aastal kokku vähemalt kuus. Koolid, kes sooviksid oma gümnasistidele selle ürituse kaudu inseneri elukutset tutvustada, saavad kirjutada Eesti Inseneride Liidu inseneride järelkasvu strateegia projektijuhile aadressil kristi.kuusemets@insener.ee

_Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL asutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu tegevuse jätkaja. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige. EIL eesmärk on Eesti tehnikateaduste ja arendustegevuse, innovatsiooni ja sellekohase hariduspoliitika edendamine. Loe EIL kohta lähemalt insener.ee kodulehelt._

 

Täiendav info:
Kristi Kuusemets
Inseneride järelkasvu strateegia projektijuht
Eesti Inseneride Liit MTÜ

kristi.kuusemets@insener.ee
+372 5374 4485

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?