Eesti õpilane osales rahvusvahelisel õpilaste teadusmessil Hiinas

Eesti õpilane Chongqing'is

Tekst ja fotod: Liisi Röömel

14.–20. augustil Hiinas Chongqing’is toimunud 33. rahvusvahelisel õpilaste teadusmessil CASTIC (China Adolescent Science & Technology Innovation Contest) osales sel aastal esmakordselt eesti õpilane. Joosep Kaimre (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Toatemperatuurse fosforestsentsisüsteemi valmistamine ja iseloomustamine“ eesmärk oli luua orgaaniline süsteem, mille sünteesiskeem oleks lihtne ja kasutaks odavaid lähteaineid. Uurimistöös välja töötatud materjali on võimalik kasutada orgaaniliste LED-ide (OLED) valmistamisel.

Joosep Kaimre CASTIC'ul

Konkursi tulemused

Sel aastal osales CASTIC’ul üle 500 Hiinast pärit õpilase (vanuses 12–20 aastat) ligi 300 projektiga ning lisaks umbes 300 õpilast ja õpetajat 44. riigist ja territooriumilt. Paralleelselt rahvusvahelise õpilaste teadusmessiga toimus rahvusvaheline teadushariduse foorum, Hiina-ASEAN noorte innovatsoonivõistlus, rahvusvaheline teaduslaager nooretele ja erinevate teadusallikate näitus.

Eripreemiaid jagati sel korral 30 ning kokku sai eripreemiad 15 rahvusvahelist projekti sh seitse Euroopa riiki. Eripreemiate terviklik nimekiri on leitav siit: http://castic.xiaoxiaotong.org/AttachFile/2018/8/1011000105/636703200271045027.pdf

Rahvusvahelised projektid jagati kolme kategooriasse (III, II ja I preemia) ning kõik õpilased said medali ja diplomi. Eesti õpilane sai III preemia medali ja diplomi. Rahvusvaheliste projektide nimekiri on leitav siit: http://castic.xiaoxiaotong.org/AttachFile/2018/8/1011000105/636703200496465423.pdf

Kohalik ja audentne tänavatoit Chongqing'is

Hoolitsevad vabatahtlikud ja suur huvi teaduse vastu

Oli meeldivalt positiivne näha kohalike suurt teadushuvi ja konkursi avatud päeval käis ringi väga palju inimesi. Muidugi toimus rahvusvaheliste projektide juures ka palju pildistamist ja eriti populaarsed olid rahvariietes osalejad, kuid tunti ka siirast huvi tööde temaatika osas. Kuna Google Translate ei ole Hiinas kättesaadav, siis tuli õpilasel tutvuda Bing Translator’iga, selgitada oma töö temaatikat humanitaarist vabatahtlikule ja seejärel uskuda, et vabatahtliku ja tõlkeaparatuuri vahendusel saavad kohalikud noored töö sisust aimu. Jääme lootma, et see ka õnnestus!

Igale riigile oli määratud vähemalt üks vabatahtlik, kes aitas vajadusel tõlkida ning oli alati olemas. Vahel tundus, et vabatahtlikud olid isegi liiga muretsevad ja ettevaatlikud ning pisikesele poetänavale minnes moodustus vabatahtlikest ja osalejatest siltidega rongkäik, mida kohalikud meelsasti pildistasid 🙂

Muljed linnast ja konkursist

Kuna Chongqing on linna pindalalt maailma suurim linn ning rahvaarvult ületab Eestit ligi 30 korda, siis linna üldpilti oli keeruline nädala jooksul tabada, kuid võib öelda, et vähemalt suvel meenutab Chongqing veidi ülerahvastatud sauna, kus harjumuspärane sotsiaalmeedia jääb maha sauna eesruumi.

Vaade üle Yangtze jõe linna äripiirkonnale

Joosep Kaimre võttis osalemise kokku järgmiselt:

„Hiina võistlus oli väga meeldejääv ning omapärane. Esimest korda sain kogemuse, kuidas rääkida oma teadustööst inimestega, kes ei räägi ühtegi keelt, mis mina räägin. Lisaks oli väga huvitav kuulata teistest riikidest pärit teadustöid, sest need olid väga kõrgetasemelised ja laiailmelised. Võistlus oli korraldatud väga hästi: majutus ning transport oli väga korralik ja kindlalt paika pandud ning žüriiga vestlemise ajal oli võistluspaik tavakülastajatest tühi, mistõttu polnud segavat lärmi ega müra. Väga tore oli ka õhtuti teiste võistlejatega tutvuda ning mängida kaarte ning muid seltskonnamänge.“

Kaimre osalemist CASTICul toetas Hiina Rahvavabariigi suursaatkond Eestis. Õpilaste teadustööde riiklikku konkurssi ning Joosep Kaimre reisi Hiina korraldab Eesti Teadusagentuur

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?