Eesti Rahva Muuseumis on nii aja- kui ka muinaslugu!

ERM-i näitus "Elas kord..."

Kaari Siemer, hariduskeskuse juhataja

Just nüüd aeg teha plaane kauniks jõuluajaks ning uueks aastaks, ikka uljalt ning lootusrikkalt! Näiteks otsida välja seitsmepenikoormasaapad või tellida treppi lendav vaip, sättida pähe kroon ja vöö vahele mõõk ning võtta suund Eesti Rahva Muuseumisse, muinasjuturadadele.

Elamuslik muinasjutunäitus „Elas kord …“ viib meid muinasjutumetsa kangelaste ja kangelannade, rääkivate loomade-lindude, ootamatute abiliste ning imeesemete maailma. Peeglid, taevakõrgused männid, hiiglaslikud seened ja salapärane maa-alune maailm tekitavad tunde, nagu oleksid ise osa muinasjutust. Ja nagu muinasjutus ikka, ootavad ees seiklused ja katsumused.

Sel teekonnal saame teada, miks muinasjutud rändavad, mis kasu on maagilistest esemetest, kuidas teha kratti ning mil moel üle kavaldada inimsööjast nõida. Allilmast pääsemiseks võitlevad vapramad tuld purskava draakoniga või seljatavad ohtliku katsumuse – eluga riskides tuleb läbida 8-meetrine peninukkidest tulvil lasertunnel. Ikka selleks, et jõuda õnneliku lõpuni ning saada tasuks pool kuningriiki.

Muinasjutu põhitõed saavad selgeks muuseumitundides „Jüri ja Mari muinasjutumetsas“, „Kriimsilm, karuott ja reinuvader“, „Läbi seitsme maa ja mere“ ning „Tark mees taskus: muinasjutu eetikakoodeks ja seadused“. Uurime, millest muinasjutud koosnevad, milliseid väärtushoiakuid kannavad ning miks nad rändavad. Muinasjutunäitus on ERMis avatud 2021. aasta sügiseni.

Muinasjutuilma viib meid ka jõuluprogramm „Segadus muinasjutumetsas“, kus vahva jõulusokk ning heatahtlik vaeslaps ootavad lasteaia- ja koolilapsi endale appi, et üheskoos jõuluootel muinasjutumetsa allilmas vanapagan üle kavaldada. Lasteetenduses „Kuidas Prõmm ja Nehh jõulud tegid“ hakkavad jõuluimed juhtuma siis, kui pahura õe-venna Prõmmi ja Nehhi koduuksele koputab ühel päeval külaline, kelle ootamatu ettepanek nende senise elu pea peale pöörab. Vaata lisa: https://www.erm.ee/joulud.

Muinasjutulist meeleolu jätkub ka teistele näitustele – legendaarse raamatuillustraatori ning plakatikunstniku Siima Škopi sajandat sünnipäeva märkival näitusel muuseumi galeriis ning maailma suurimal Muhu sukkade näitusel osalussaalis.

Eesti ja soome-ugri püsinäituste haridusprogrammid on jaotatud nelja teemaplokki: „Muuseum“, „Keel, kultuur ja keskkond“, Eesti ajalugu“ ning „Soome-ugri püsinäitus“. Programmide valikust leiab tunde eesti ajaloo, keele, rahvakultuuri, looduse ning soome-ugri keelesuguluse kohta.

Loodushoid, tervis ning elukeskkond on teemad, mis kutsuvad üha enam kaasa mõtlema. ERMi haridusprogrammid „Rahvakalendri aastaring“, „Leiud keskaegsest jäätmekastist“ ja „Kuidas taltsutada plastmassi?“ räägivad nii talupojatarkusest kui ka ökoloogilisest jalajäljest, plastmassi kasutamise võludest ja valudest ning vastutustundetu käitumise tagajärgedest ühiskonnas. Covid-19 pandeemia olukorras on aktuaalne rühmatöid ning rollimängu hõlmav gümnasistide muuseumitund „Tants epideemia ümber“, kus mõtestatakse epideemiaga kaasnevat nii indiviidi, ühiskonna kui keskkonna vaatepunktist.

Uutes muuseumitundides arutletakse Eesti riigi ja rahva ajaloo ning olemuse üle. Nooremale koolieale mõeldud „Meie lipu lugu“ tutvustab riigilipu sünnilugu ning riiklikku sümboolikat. Gümnasistide „Usurikas Eesti“ vaatleb ristiusu voolude ning rahvausu rolli Eesti aja- ja mõtteloos.

Iseseisvaks ERMiga tutvumiseks soovitame marsruudikaarte „Pärandusejaht. Otsimismäng muuseumis“, „Mere teekond“, „Avasta arheoloogiat“, „Avastusretk keelesugulaste juurde“ ja „Keelekatel kutsub“.

Meie avarad näitused on suurepärane ja turvaline õpikeskkond ka praegu, mil gruppide hajutatus on väga oluline. Meil on palju ruumi ja olemas kõik vahendid, et takistada viiruse levikut. Õpilasgruppe ootame muuseumisse teisipäevast pühapäevani kell 10–18.

Ent muuseumi saab külastada ka veebis! Kevadine koolide sulgemine ja koduõpe innustas meid mõtlema, kuidas koole distantsõppel toetada. ERMi veebituurid eesti ja soome-ugri püsinäitusel on üleval nii muuseumi kodulehel kui e-koolikotis. Virtuaalset muuseumitundi „Viie kodu lood“ saame läbi viia grupile sobival ajal ning sobivas veebikeskkonnas. Tunnis tutvume viie ajastu kodu makettidega, mis räägivad lugusid muinas- ja keskaja kodust, rehielamust, taluhäärberist ning kortermaja kahetoalisest korterist. 

Infot programmide ning e-õppe kohta leiab lehelt www.erm.ee/haridus. Lisainfo ja tellimine e-posti aadressil hariduskeskus@erm.ee.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?