Eesti Teadusagentuur kutsub osalema õpilaste teadustööde konkursile

Pilt

Alates tänasest on kõik õpilased oodatud esitama oma uurimis- ja loovtöid õpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Osalemistähtaeg on 20. veebruar ning parimaid ootab 18 400 euro suurune preemiafond.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on innustada noori neid huvipakkuvale teemale teaduslikult lähenema ja samuti pakkuda võistluslikku lähenemist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse sukelduda teadusmaailma, panna ennast proovile ning kohtuda teiste õpilastega üle Eesti, kellel on sarnased huvialad.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma innustab noori konkursist osa võtma, sest see võib olla sütikuks teadusmaastikule sisenemiseks. „Uudishimu tuleb lastel ja noortel loomulikult ning seda tuleb julgustada. Kui mõni teema on südamelähedane, tuleks seda kindlasti sügavamalt uurida ja uusi teadmisi ammutada. Nendest töödest võivad hiljem välja kasvada murrangulised teadustööd või tekitavad suuremat huvi teaduse vastu üldiselt, sest tagasisidet saadakse Eesti teadusmaastiku ekspertidelt,“ ütles Noorma.

Töid hinnatakse põhikooli- ja gümnaasiumiastmes eraldi ja eripreemiaid jagavad mitmed koostööpartnerid, kelle seas on Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Maaülikool, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Kliimaministeerium, Kultuuriministeerium, Tartu Ülikooli Teaduskool, Tartu observatoorium, Eesti Keele Instituut ning paljud teised. Samuti tunnustatakse esimese preemia pälvinud tööde juhendajaid.

Laureaatide seast valitakse välja Eesti esindajad sügisel toimuvale Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile (EUCYS) Poolas ja rahvusvahelisele teaduskonkursile Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides, mis leiab aset järgmisel aastal.

Lisaks annab Eesti Teadusagentuur välja eriauhinnad osalemiseks rahvusvahelisel uurimisnädalal International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides Šveitsi talendifoorumil ja Londoni teadusfoorumil. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks uusi uksi teadusmaailma ning võimaluse rahvusvahelisel tasandil teiste teadushuvilistega kohtuda.

Konkursi lõppvoor toimub 9.–10. aprillil õpilaste teadusfestivalil Tartus Ahhaa teaduskeskuses, kus saavad kuni 100 parima töö autorit tutvustada oma tulemusi žüriile ja teistele huvilistele. Parimate tööde autorid kuulutatakse välja festivali viimasel päeval, 10. aprillil.

Täpsema info konkursi kohta ja osalemistingimused leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt: www.etag.ee/opilasteadustood.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

pilt1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo:
Katrin Saart
730 0378

katrin.saart@etag.ee
Eesti Teadusagentuur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?