Emakeelehuvilisi oodatakse liituma noorlingvistide keeleklubiga

eesti keel

Kas kooligrammatika ei paku enam pinget? Soovid vaheldust tavapärastele emakeeletundidele? Kas oled ehk vahel tundnud huvi, kuidas näeb välja ühe keeleteadlase igapäevatöö? Sel juhul oled oodatud ühinema noorlingvistide keeleklubiga!

Tänavu kevadel käivitub Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis noorlingvistide keeleklubi, mille eesmärk on tutvustada keeleteadlaste igapäevatööd ning populariseerida eesti keele uurimist kooliõpilaste seas. Noorlingvistide ridadesse oodatakse (eesti) keele huviga 9.-12. klassi õpilasi.

Keeleklubi kohtumised toimuvad kord kuus, iga kohtumine keskendub kitsamalt ühele keeleteaduslikule teemale. Teemat tutvustavad vastava valdkonna uurijad, kes lisaks põnevatele teadmistele näitavad ka keeleuurimise praktilist poolt. Kohtumiste raames saavad õpilased ise käed külge panna keeleandmete analüüsimises ja uurimistulemuste tõlgendamises.

Noorlingvistide ja keeleteadlaste kohtumised saavad hoo sisse reedel, 3. märtsil algusega kell 12.00 Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Esimesel kohtumisel räägitakse teismeliste keelest ja selle uurimisvõimalustest. Kevadel on plaanis kohtuda lisaks veel kahel korral, millest ühel keskendutakse keele ja sooga seotud küsimustele ning teisel eesti keele õpetamisele.

Täpsema info ja registreerimisvormi leiab keeleklubi kodulehelt: https://www.sisu.ut.ee/noorlingvist

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?