Ettevõtete ja koolide koostööpraktikate kogumine

Õpilaste teadusfestial Allikas: Eesti Teadusagentuur

Hea organisatsiooni esindaja! Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga koguvad ettevõtete ja koolide koostööpraktikaid, et koondada need kokku ning luua heade praktikate kogumik. Kogumikust saab saab lugeda huvitavatest, mitmekülgsetest meetoditest ja koostöövormidest, mida Eesti koolides ettevõtetega üheskoos tehtud on.
Kogumiku eesmärgiks on anda inspiratsiooni ja ideid, mida ja kuidas teha saaks ning arusaamist, miks ettevõtetel ja koolidel koostööd teha tasub ja mis kasu see toob. Seega kogumik on kasulik lugemine meile kõigile.

Jaga oma kogemusi siin!

Sarnaseid kogumikke on tehtud ka 2018. ja 2020. aastal. Kahte kogumikku on koondatud sisukad ja huvitavad näited nii üldhariduse, kutsekoolide kui ka kõrgkoolide koostööst ettevõtetega. Lugeda tasub kõiki, sest head ideed on kohaldatavad ka teistele haridustasemetele, kas siis osaliselt või ka täiendatult. Valminud kogumikega saab tutvuda siin: https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotete-ja-koolide-koostoo-heade-praktikate-kogumik/ 

Lisateave: 
kaur@koda.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?