F9 Distribution aitab siduda õppetööd igapäevaeluga

Tydrukud arvutitega

F9 Distribution Baltic UAB on infotehnoloogia ja kodutehnika maaletooja ning hulgimüüja Balti riikides, kes peab oluliseks panustamist Eesti haridusse. Juba 1. oktoobrist 2015 on F9 Distribution Baltic UAB teadus- ja tehnoloogiapakti võrgustiku liige. Pakti koordineerib Eesti Teadusagentuur.

Anti Kuiv

„F9 Distribution tegutseb aktiivselt Eesti IT-maastikul ja kui nägime teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärke ning missiooni, siis tajusime kohe, et meil on ühised eesmärgid ja nägemus tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arengust, meil on ühine missioon,“ sõnas F9 Distribution Baltic UAB juhatuse liige, Eesti üksuse juht Anti Kuiv. „Tahame anda omapoolse panuse Eesti IKT haridusmaastiku arengutesse ja aidata noori eriala ja tegevussuundade valikutes.“ 

“Ka lihtsalt oma ettevõtte tegevust tutvustades saab populariseerida teadust, tehnoloogiat ja inseneeriat”.

„Oleme teinud koostööd mitme kooliga, peamiselt käinud koolitamas ja esinemas. Kindlaid regulaarseid koostööpartnereid meil veel ei ole, oleme pigem reageerinud vajadusele ja huvilised on ise meid üles otsinud. Oleme koostööd teinud IT Kolledžiga, Keila Kooliga ja Reaalkooliga,“ ütles Anti Kuiv. „Senised kontaktid on tekkinud mõlemat pidi. Koolidega on meil olnud isiklikud sidemed ja ühise arutelu käigus on tekkinud ideed loenguks ja teisteks tegevusteks.

Oleme pidanud IT-ettevõtlust tutvustavaid loenguid ja teinud esinemisi näiteks infotehnoloogia tarneahela lisaväärtuse teemal: kuidas liigub arvuti/nutiseade tehasest lõpptarbijani ja kes millist tööd selleks tegema peab; kuidas tuuakse turule erinevaid IT-teenuseid ja -tooteid jne. arvuti kasutamine uurimistöösLisaks ka sellest, milliseid kompetentse on IT- lahenduste müügil vaja. Purustame müüdi, et IT-maailmas on vaja ainult insenere ja programmeerijaid. Tehnoloogiat tasub tunda ka turundusest ning sotsiaalteadustest huvituvatel noortel. Oleme tutvustanud neid teemasid nii Eesti kui ka maailma kontekstist lähtuvalt.“

Üks võimalus anda oma panus teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmise on õpilaskonkurssidele uurimisteemade pakkumine ja õpilaste konsulteerimine. Seda on võimalik teha nii üldhariduskoolis kui ka bakalaureuse- ja magistritööde puhul.

„Tegelikult oleks meil reaalne huvi aidata teatud uurimisteemade osas kaasa uurimistööde tegemisel. Eestis puuduvad täielikult IKT-sektori spetsiifilisemad uuringud. Tehakse personalisuuna uuringuid, digitaalühiskonna teemadel on tehtud, äppide ja mobiilseadmete teemadel samuti, aga IT-sektoris tegutsevate integraatorfirmade ja maaletoojate tegevust pole meie andmetel üldse uuritud. Neil teemadel tuleks püstitada hüpoteesid ja teha uuringuid. Siin saaksime abiks olla,“ ütles Anti Kuiv.

“Oleme endale oma missiooni teadvustanud ja anname oma panuse hea meelega!”

Ettevõttes ei ole kolleegidele vaja selgitada, miks on koostöö koolidega oluline ja miks tuleb põhitöö kõrvalt vahel õpilastega tegeleda: “Meie ettevõtte puhul ei ole see raske. Kõiki ettekandeid on teinud ettevõtte juht, ettevalmistamisel on sisu osas kolleegid kaasa aidanud.“

Anti Kuiv arvab ka, et teatud arenguetapis olevad ettevõtted on endale väga hästi teadvustanud, et tänane õpilane on homne klient ja töötaja: „IT-sektoris me samuti tunnetame tööjõupuudust ja on näha, et paljud ettevõtted kasutavad tulevaste töötajate leidmiseks alternatiivseid meetodeid. Lisaks on ka meedias seda teemat päris palju käsitletud – tundub, et asjad liiguvad õiges suunas.“

 

Fotod: erakogu, Pexels (CC litsents CC0).
Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?