Genoomika huvilisi oodatakse osalema DNA päeva essee- ja videokonkursil

Pilt

Igaaastaselt 25. aprillil korraldab Euroopa Inimesegeneetika Ühing DNA päeva, mille puhul kutsutakse 14–19aastaseid õpilasi osalema essee- ja videokonkursil.

„DNA päeva esseekonkurss on suurepärane võimalus jagada oma mõtteid geneetikavaldkonna arengute, mõjude ja tuleviku teemal,” ütles Eesti Inimesegeneetika Ühingu juhatuse liige ning genoomika ja reproduktiivgeneetika kaasprofessor Triin Laisk. Laisa sõnul on konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi kasutama koolis õpitut ning mõtlema natuke laiemalt geneetika valdkonna erinevatele aspektidele.

Konkursi tingimused

Esimese sammuna nii essee kui video puhul peab õpilane paluma enda valitud tekstirobotil (näiteks ChatGPT-l) kirjutada 350-sõnalise essee teemal “Is the human Y-chromosome vanishing in the future?”.

Seejärel tuleb õpilasel ise kirjutada 750-sõnaline essee või luua kuni 3-minutiline video, kus analüüsitakse roboti koostatud teksti ja seda, mis juhtuks, kui inimesed usuks tekstiroboti koostatud juttu. Videos võib kasutada erinevaid audiovisuaalseid tehnikaid (pilte, tekste jms), kuid selles peab peegelduma õpilase enda vaatenurk ning olema selge, et video on valmistanud õpilane ise.

Soovitav on esitada töö inglisekeelsena, lubatud on ka emakeeles kirjutatud töö tõlkimine õpetaja kaasabil.

Töö esitamise tähtaeg on 25.04.2024 ning võitjad kuulutatakse välja juunis.

Auhinnafond

1. koht 400 eurot, lisaks 1000 eurot töö juhendajale mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks või õppevahendite soetamiseks.

2. koht 300 eurot, lisaks 800 eurot töö juhendajale mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks või õppevahendite soetamiseks.

3. koht 200 eurot, lisaks 500 eurot töö juhendajale mõne uue teadusprojekti organiseerimiseks või õppevahendite soetamiseks.

Rohkem infot konkursi kohta ning tööde esitamine: https://www.dnaday.eu/general-information-essays/ 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?