Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja meediapädevuse nädala

Pilt

Sel aastal on üleriigiline meediapädevuse nädal suunatud praktiliste teadmiste ja oskuste jagamisele, kuidas meediapädevust erinevas vanuses, info- ja keeleruumis tegutsevate laste meediapädevust arendada.

Elame ajastul, mil iga inimene saab valida endale sobiva inforuumi. Sotsiaalmeedia algoritmid tekitavad kõlakodasid, kust saabki vaid seda infot, mis meeldib ja sobib, ning see omakorda võimendub. Rohkem kui kunagi varem on praegu oluline osata eristada fakti ja arvamust, kontrollida infoallikaid ning saada aru sõnumite varjatud eesmärkidest.

Meediapädevuse nädala tähtsündmuseks on Eesti Rahvusraamatukogu korraldatav meediapädevuse aastakonverents „Meediaharidus 2.0: ära usu hundijuttu!“ 25. ja 26. oktoobril Tartus, mis toob kohale oma ala parimad praktikud, kes jagavad väärt kogemusi õpetajate, noorsootööspetsialistide ja raamatukoguhoidjatega.

Meediapädevuse edendamisega tegelevad asutused ja mittetulundusühingud on koondunud ühtseks võrgustikuks. Meediapädevuse edendamisele suunatud sündmused on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 24. oktoobril ilmub Õpetajate Lehes meediapädevuse erileht, mis mis avab teemat eri nurkade ja autorite pilgu läbi.

Teist aastat järjest kuulutasime välja konkursi “Otsime parimat meediapädevuse õpetajat!”. Konkursi eesmärk on tunnustada inimest, kes on olenemata oma ametinimetusest leidnud aega, et tegeleda meedia ja info teadlikkuse ning pädevuse edastamisega ja kes on silma paistnud oma heade õppemeetoditega. Konkursile laekus hulgaliselt väärikaid kandidaate, laureaadi nime teeme avalikukus 25. oktoobril Tartus meediapädevuse aastakonverentsil.

Üleriigilist meediapädevuse nädalat korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koos Riigikantselei ja meediapädevuse võrgustikuga. Meediapädevuse nädal toimub paralleelselt rahvusvaheliselt tähistatava UNESCO meediapädevuse nädalaga, mis sel aastal on 23.-27. oktoobrini.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?