Hullu Teadlase IX teaduskonverents „Imeline maitse“

hull teadlane
Osale Hullu Teadlase teaduskonverentsil u0022Imeline maitseu0022!

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema uurimistööde konkursil.

Tänavuse konkursi teema on (toidu) maitse.

Projekti jooksul peaksid lapsed teada saama, mis on maitsemeel, millised maitseaistingud on olemas ning miks osad toidud maitsevad mõnedele inimestele rohkem kui teised.

Kuidas õppida sööma toite, mis on kehale vajalikud, kuid ei pruugi maitseda? Milline on tervislik toitumine? Miks on inimene harjunud palju sööma evolutsioonilisest vaatepunktist? Kas mitmekesine toitumine on hea? Kas toitumispüramiidi soovitused sobivad kõigile inimestele ning milliseid toite soovitaksid iseendal süüa? Kuidas toitumine mõjutab meie elustiili? Kuidas liikumine mõjutab meie toitumisvajadust?

Ühes uurimustöös ei pea sugugi vastama kõigile ülaltoodud küsimustele ega nendega piirduma. Sel korral ei ole ette antud täpseid uurimisküsimusi, vaid Hull Teadlane kutsub endaga kaasa mõtlema, küsimusi esitama ning arutlema maitse ja toitumise teemadel. Erinevalt varasematest aastatest on sel õppeaastal õpilastel rohkem uurimisvabadust ning konkreetseid tegevusi, mida kõik uurimistööd peaksid sisaldama, ei ole.

Uurimistöö algusfaasis tuleb paika panna plaan ning otsustada, milliseid uurimistöö etappe plaanitakse töö käigus läbida. Saadud tulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks, mille vormi võib valida vastavalt soovile ja võimalustele. Töid hindab žürii, pöörates seejuures tähelepanu pigem loomingulisusele ja laste enda panusele kui täiuslikult tehnilisele teostusele.

Uurimisprojekti tegevuste läbiviimiseks tuleb moodustada õpilastest sobivas suuruses rühm. Rühma suurusel ei ole piirangut, kuid suurus peab võimaldama kõigil õpilastel uurimises osaleda ning iga õpilase panus peab olema nähtav. Uurimus peab olema läbi viidud 2022/2023. õppeaasta jooksul.

Uurimistööde konkursi raames toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, kes vastab talle saadetud küsimustele ning jagab näpunäiteid, kuidas uurimistööd läbi viia ja vormistada. Aktiivsema osavõtuga koolidesse (kuni 10 kooli) tuleb Hull Teadlane võimalusel ise kohale).

Lisaks pakume osalevate õpilaste juhendajatele lisamaterjalidena näidistunnikavu soovituste ja praktiliste tegevuste kirjeldusega konverentsi teemal.

Registreeru siin!

Uurimistööde konkursi ajakava

Registreerumine konkursile: september – oktoober 2022

Videokohtumine Hullu Teadlasega: detsember 2022 – jaanuar 2023

Hullu Teadlase koolide külastus: jaanuar 2023 – veebruar 2023

Uurimistööde esitamise tähtaeg: 2. märts 2023

Õpilaste teadusfestival Eesti Rahva Muuseumis, kus esitletakse parimaid töid ja tunnustatakse nende autoreid: aprilli keskpaik 2023

Lisateave: hull.teadlane@ut.ee või tel 737 6071

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?