“Kalade saladused” avab kalade maailma telgitagused

kalade saladused

Eesti Maaülikooli kaasprofessor, kalateadlane ja teaduse populariseerija ARVO TUVIKENE tutvustab lugejale oma raamatus kalade maailma pöörates rohkem tähelepanu kalade käitumist juhti vatele meeltele ja kohastumustele, mis kalahuvilisele tavaliselt silma ei paista. Ta avab ka kalade elu tagamaid, oskusi ja omadusi, mis aitavad neil toime tulla muutuvas keskkonnas. Igal inimesel on oma suhe kaladega, olgu see siis seotud püügiharrastuse, toidukultuuri või lihtsalt huviga ja kõike seda kajastatatakse ka selles põnevas raamatus.

See populaarteaduslik raamat tutvustab lugejale kalade maailma veidi ebatavalise nurga alt, pöörates tavapärasest rohkem tähelepanu nende käitumist juhtivatele meeltele ja kohastumustele, mis kalahuvilisele tavaliselt silma ei paista. Sellest ka raamatu nimi – „Kalade saladused“. Raamatud avatakse kalade elu tagamaid, oskusi ja omadusi, mis aitavad kaladel toime tulla muutuvas keskkonnas, kus tuleb ette nii mõndagi ebasoovitavat ja kahjulikku, nagu vee reostus, hapnikupuudus ja muu selline. Igal inimesel on olemas suhe kaladega, olgu see siis seotud püügiharrastuse, toidukultuuri või lihtsalt huviga – needki vaatenurgad leiduvad selle raamatu juttudes.

“Enamikku raamatus kajastatud teemadest olen varem käsitlenud populaarteaduslikes ajakirjades Kalale!, Kalale! Looduses, Kalastaja, Eesti Loodus ja Horisont, nüüd olen neid jutte täiendanud ja lisanud ka varem käsitlemata teemasid. Olen oma elu jooksul käinud kaladest rääkimas nii lasteaia- kui koolilastele, esinenud erinevatel koolitustel, seminaridel ja igat sorti muudel üritustel. Paljud siin käsitletavad teemad on olnud inspireeritud minu tähelepanelike kuulajate küsimustest ja arvamustest. Raamat on mõeldud laiale lugejaskonnale alates keskmisest koolieast. Kuigi ma ei ole võtnud eesmärgiks koostada ülevaadet kõigist kalade füsioloogia teemadest ja kalaliikidest, leiab loodetavasti iga lugeja siit mõndagi huvitavat, mida ta varem ei teadnud. Kalade ladinakeelsed nimed on antud ainult teistest piirkondadest pärit kalade puhul ja meie kalade puhul seda ma vajalikuks ei pidanud,” tutvustab enda raamatut Arvo Tuvikene.

Raamat on kirjutatud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuses. Raamatu valmimist toetas rahaliselt Eesti Maaülikool ja Eesti Teadusagentuur, erilised tänud projekti koordinaator Katrin Saartile. Suur tänu Brita Maripuule, kes on andnud raamatu illustreerimiseks oma söejoonistusi kalauimede ja -soomuste makrovaadetest. Arvo Tuvekene tänab südamest Eve Korki KIRJASTUS KARRUPist, toimetaja Tiiu Viirandit ja kujundaja Krista Saaret.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?