Koolinoorte konkurss “Koos suudame”

uurimistöö

Siseministeerium koostöös Proovikivi algatusega kutsub kõiki koolinoori osalema konkursil “Koos suudame”. 

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. Lisaks innustame noori liikuma edasi ideestamise faasist – võistlustöödena ootame 2023. aasta kevadel ideede kirjelduste asemel juba konkreetseid projekte.

Mida peavad õpilased osalemiseks tegema? Õpilased võivad oma väljakutsed (ehk proovikivid) valida Proovikivi veebileheküljelt ning nende projektid võivad sündida nendele endale meelepärases vormis – vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet nt ettevõtluse, kunsti, kampaaniate korraldamise, teadustööde vms kaudu. Võistlustööde mõju peab olema suunatud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisesse ning avaldama mõju Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.

Osalema on oodatud vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad 6.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, kodukoha kogukond jne) või mõne organisatsiooniga! Oodatud on konkursitööd nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

Mis on auhinnaks? Võitjad selguvad kevadel 2023. Lisaks põnevale meeskonnatöö kogemusele võib meeskond võita rahalise stipendiumi, et projekti elluviimist toetada. Nii 6.-9. kui ka 10.-12. klassi kategoorias:

  • 500€ stipendium I koha pälvinud projektile
  • 300€ stipendium II koha pälvinud projektile
  • 200€ stipendium III koha pälvinud projektile
  • 150€ stipendium parimate projektide juhendajatele

 

Võistlustööde esitamine algab 20. märtsist 2023 ja lõpeb 20. aprillil 2023. Võistlustööd esitatakse läbi Teeviida veebilehekülje https://www.teeviit.ee/koos-suudame/
Võistlustööd esitatakse video vormis koos kirjaliku lühikirjeldusega.

Kogu vajaliku info konkursi kohta saab siit: https://www.teeviit.ee/koos-suudame/

Konkurssi tutvustavate postrite failid leiab siit: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ApSlW2pzrjvzCqv83Kl87zRUHY8c4ASD

 

Lisainfo ja küsimused:
Kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik ja „Koos suudame“ projektijuht Minna Harjo
minna.harjo@siseministeerium.ee
tel. 5332 6793

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?