Kui hoolid faktidest ja teaduspõhisest arutelust, siis küsi: „Kust sa tead?“

Kust sa tead?

Kas ka sina leiad, et ühiskonnaelu sihte seades peaksime oma väiteid paremini põhjendama ja toetuma kindlale teadmisele? Kust sa tead? on algatus, millega soovime, et faktidel ja teaduspõhisusel oleks enesestmõistetav osa otsuste tegemisel – see on parim vahend maailma uurimiseks ja edendamiseks.

Selleks, et lahendada ühiskondlikke probleeme, oleme kaasanud partneritena mitmeid teadlasi ja organisatsioone, et leida vastused olulistele küsimustele. Oma valdkonna ekspertide kaasamine on eriti oluline praeguses globaalses pandeemias, millega toimetulekuks peame toetuma teaduspõhisusel.

Kui ka sina tunned, et vastuseta on jäänud olulised küsimused, siis anna nendest meile teada lehel https://kustsatead.ee/kontakt/.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?