Kutsu Lahe geograafiatund enda kooli!

geograafiatund

Hea geograafiaõpetaja!

Telli enda kooli “Lahe geograafiatund 2022” raames korraldatavaid teematund läbi vormi SIIT!
Registreerimisvorm tundide tellimiseks on avatud KUNI 4. oktoobrini 2022 või kuni projektitundide maht täitub. Koolikülastusi viiakse läbi september– detsember 2022. 

Projekt toimub tänu Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetusele!

2022 õppeaastal pakutavad teematunnid:

PLANEERIMISE TEEMATUND – sisetund. Teematund tutvustab läbi mängulise rühmatöö tähtsamaid ruumilise planeerimise ülesandeid: taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, kavandatu esitlemine. Tunni eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi kaasaegsetest tööriistadest, läbi mille planeerijad linnade ja maapiirkondade arengut suunavad. Teematundi kohandatakse vastavalt kooli asukohale.

NUTITELEFONI TEEMATUND – sisetund. Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne. Tunnis kasutatakse tahvelarvuteid (või õpilaste nutiseadmeid), mis tuleb koolil endal tagada!

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND – sise/välitund. Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused. Tunni tulemusena oskab õpilane teostada igapäevast ilmavaatlust. Loodusgeograafia teematund viiakse sobiva ilma korral läbi väljas, külma ja vihmase ilma korral klassiruumis. Tund on eelistatult suunatud põhikoolile.

3D-MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (õpetaja peab tagama selle, et programm eelnevalt kooliarvutitesse alla laetakse). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit.

Ühes koolis viiakse läbi 2-5 teematundi ÜHEL valitud teemal. Teematunnid peavad toimuma järjest ja seda erinevatele klassidele (sh loetakse erinevateks klassideks ka paralleelklassid). Tunde pakutakse 7.-12. klassidele. Minimaalne õpilaste arv tunnis on 10 õpilast ja maksimaalne 30 õpilast, seega palume vastavalt sellele klasse kas liita või eraldada. Palume õpetajal tundide ajal viibida klassis ning olla vajadusel toeks klassis korra hoidmisel, kuna teematundide läbiviijad pole õpetajad vaid tudengid geograafia osakonnast, kelle igapäevatöö on õppimine mitte klassi ees olemine. 

Teematundide läbiviimine on koolile TASUTA.
Teematundide läbiviijateks on kaks Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengit. 

Küsimuste korral võite julgelt pöörduda: lahegeograafiatund@gmail.com

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?