LEGOd aitavad õpetada matemaatikat ja tehnoloogiat

Robot

Tekst: Madli Leikop; Fotod: Georgi Lagvilava

Loomulikult on LEGO klotsid mõeldud kõigepealt mängimiseks ja ehitusmaailmas esimeste katsetuste tegemiseks. Siis, natuke suurematele, on LEGO juba robotite kokkupanekuks ja programmeerimiseks. Olgu 2-, 8-, 12- või 16-aastane, igal juhul arendab laps ja noor LEGOdega tegeledes märkamatult oma loovust, käelist osavust, loogilist mõtlemist, tehnilist taipu, probleemide lahendamise oskust, disaini- ja värvimeelt, ka meeskonnas tegutsemise põhimõtteid, sest tihti ehitatakse ja programmeeritakse sõpradega koos. LEGOde ehitamisest võib alguse saada tõsine huvi inseneri, ehitaja, arhitekti, programmeerija või mõne muu ameti vastu. 

Sertfitseeritud koolitaja tunneb LEGO filosoofiat süvitsi

roboLEGO on jõudnud ka meie koolidesse ja õppetöösse, lasteaedadest rääkimata. „LEGOga saab kasvõi eesti keelt õpetada,“ ütleb ettevõtte Insplay haridusvaldkonna juht Mari-Liis Peets. „Erinevate komplektidega on LEGO poolt kaasas väga põhjalikud õppematerjalid nii õpetajatele kui lastele. On spetsiaalseid komplekte, mis aitavad õppida erinevaid keeli, matemaatikat, loodusaineid jne.“

Insplay on LEGO Education Academy sertifitseeritud koolituspartner ja 2. oktoobrist kuni 30 detsembrini 2017 läbis Mari-Liis  koolitusprogrammi LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer. Ta on LEGO Educationi sertifitseeritud koolitaja ja teab LEGOdest rohkem kui muidu. Lasteaedades ja koolides on LEGO-koolitused oodatud.

On spetsiaalseid komplekte, mis aitavad õppida erinevaid keeli, matemaatikat, loodusaineid jne.

„LEGO on võtnud uue suuna pakkuda lasteaedadele samasugust õppekavalist sisu nagu nad on loonud alg- ja põhikoolidele. Vahva uus komplekt tuli välja, STEAM Park, kus on läbi- mõeldud tegevused matemaatika õppimiseks, esimeste teadusuuringute, avastuste tegemiseks. Õpetajatele on õppematerjalid koos tunnikavadega. Lapsed saavad teha esimesi samme STEM-valdkonnas, aga hästi looval ja uurimuslikul viisil (STEM – science, technology, engineering, mathematics – teadus, tehnoloogia, inseneris, matemaatika). Esimene osa mistahes LEGO koolitusest ongi see, kus räägime LEGO filosoofiast, miks LEGO täna selline on nagu see on – õppimine mängu ja käelise tegevuse kaudu, klotside abil. Tutvustan vanuseastmele sobivaid komplekte, viin praktiliselt läbi tunnikavu, et näidata, kuidas on need seotud lastele erinevate oskuste õpetamisega,“ selgitab Mari-Liis.

EduInnoLab toetab Tallinna koolides LEGO laborite loomist

Tallinna koolidel aitab LEGOsid õppetöös kasutusse võtta Tallinna Haridusameti toetatud projekt EduInnoLab, mille raames luuakse kaheksa LEGO innovatsioonilaborit. Esimene avati Tallinna 21. Koolis. Laborite eesmärk on moodsal moel arendada laste loovust ja mõtlemist, populariseerida LTT-aineid ja inseneeriat, pakkuda tegevust noortele leiutajatele, teadlastele, robootika- ja programmeerimishuvilistele.

foto

Tallinna 53. Keskkool oli üks neist, kes esitas taotluse innovatsioonilabori saamiseks. „Kuna meie koolil on kogemus LEGOdega, otsustasime esitada taotluse ja võitsime. Meie LEGO labor koosneb kahest ruumist. Esimene on teoreetiline, teine praktiline väljak, kus on kõik vajalik LEGO tundide läbiviimiseks erinevatele vanuseastmetele. Remont kabinettides on tehtud, LEGO varustus on laos, ootame ainult mööblit ja suur SMART ekraani. Avamine on planeeritud aprillis, Nutikuu projekti raames. Ootame kõiki!“ rääkis Tallinna 53. Keskkooli informaatika- ja robootikaõpetaja Georgi Lagvilava. Tema ja arvuti- ning robootikaõpetaja Jevgenia Tkatšova ongi LEGO labori eestvedajad. Nad on LEGOdega töötanud kolm aastat, labori varustus osteti Insplayst. Praegu otsivad nad kolmandat IT-õpetajat, aga LEGO-oskustega õpetajaid üleliia palju just ei ole.

LEGO labor on mõeldud kasutamiseks mitte üksnes kooliperele. „Me kavatseme tulevikus korraldada õpetajatele ja kõikidele huvilistele temaatilisi koolitusi, viia läbi avatud tunde  lastevanematele, erinevaid LEGO võistlusi. Õpilased saavad teha loov- ja uurimistöid laboris  ja kasutada selleks LEGO varustust,“ sõnas Geogi Lagvilava. „Seni oli meie koolis ainult 15 LEGO Mindstorm EV3 roobotit. Tööd piiras vähene varustus ja polnud ka piisavalt õpetajaid, kes robotitega tegutseda osanuks. Siiski õpivad 6. ja 7. klassi õpilased juba kaks aastat robootikat tehnoloogiaõpetuse raames. Eelmisel aastal oli meie koolis tasuline robootika huviring, kuhu esitati 70 sooviavaldust. Kahjuks ei saanud me kõiki lapsi vastu võtta. Esimesed pool aastat me õpetame robotite juhtimist. Kui esmased teadmised on saadud, korraldame erinevaid võistlusi. Õpilased ise pakuvad välja teemad: kiiruse, aja, täpsuse peale.

ÕpetajadIntegreerida roboteid teistesse ainetundidesse on veel väga raske ülesanne. Õpetajad sageli ei mõista, kuidas robotid saavad õppimisel aidata ja seetõttu roboteid me kasutame praegu  ainult robootika ja informaatika tundides. Samas püüame igati õpetajate robootikaharidust täiendada. Mina ja Jevgenia kasutame spetsiaalset kirjandust, osaleme koolitustel, ise loome  ülesandeid, aga tihti tuleb välja nii, et tund on puhas improvisatsioon.“

Võistlus õpetajatele – näita, kuidas oled LEGOdega õppetööd täiustanud!

LEGO Education Teacher Award 2018 on mõeldud alg-, põhi- ja keskkooliõpetajate tunnustamiseks. Osalemiseks peab õpetaja näitama, kuidas ta on LEGO klotside abil õppetööd täiustanud, ennekõike loodus- ja tehnoloogiaaineid, matemaatikat ja inseneeria valdkonda ehk STEM-aineid. Mida loovam, uudsem ja innustavam on lähenemine, seda parem!

Parimad saavad oma tööd esitleda 5.–7. juunil 2018 USA-s Bostonis toimuval LEGO Educationi sümpoosionil. See on suurepärane võimalus jagada sarnaselt meelestatud õpetajatega uudseid õppetavasid, ammutada indu Tuftsi Ülikooli insenerihariduse ja teavitustegevuse keskusest ning proovida ka LEGO uusimaid tooteid. Avalduste esitamise tähtaeg on 30. aprill, täpsem info siit: http://teacheraward.ee/

„LEGO Education Teacher Award on mitmendat aastat toimuv rahvusvaheline võistlus. Kaks partnerit, Insplay ja Robomiku otsustasid seda esimest korda ka Eestis korraldada. Nii paljudel koolidel on LEGO komplektid olemas, LEGO on esimene mänguline robootikakomplekt, mida Eestis hakati tutvustama juba Tiigrihüppe ajal,“ kõneles Mari-Liis Peets. „Aja jooksul on tulnud palju häid praktikuid-õpetajaid, kellel on huvitavaid metoodikaid. Seda näen ka robootikavõistlustel, olgu First Lego League või Robotex. Oleme Eestis robootika ja programmeerimise osas edumeelsed. Nii et tundus õige aeg võistluse korraldamiseks. Võitjad saavad Ameerikas oma praktikaid jagada, kohtuda teiste õpetajatega, see on väärtus omaette.“

Mari-Liis täpsustas, et võistluse tarvis ei ole vaja midagi spetsiaalselt LEGOdest ehitada. „Ennekõike võisteldakse meetodite osas, ei ole tähtis, missugust komplekti kasutatakse või mida ehitatakse. Tähtis on, kuidas sa oma aines oled kasutanud LEGOsid kui vahendeid teatud teemade õpetamisel. LEGO ideoloogia ongi olnud ju see, et lisades käelisele tegevusele õiged meetodid ja õige sisu, õpivad lapsed aineid või teemasid palju lihtsamalt. See on see, miks LEGO Education kunagi üldse sündis.

 

Artikkel aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?